การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์

หากการซิงค์ไม่สำเร็จ ให้ทำวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • หากการซิงค์ถูกยกเลิกหรือไม่สำเร็จด้วยเหตุผลบางประการ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่แล้วซิงค์อีกครั้งหนึ่ง

 • ถ้าคุณสังเกตว่ารายการปฏิทินและงานบางรายการของคุณยังไม่ถูกซิงค์ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้บันทึกรายการดังกล่าวไปยังปฏิทินเริ่มต้นของอุปกรณ์ของคุณแล้ว (ถ้าอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนหลายปฏิทิน) มิฉะนั้น รายการดังกล่าวจะไม่ถูกรวมในการซิงค์

 • ถ้าคุณสังเกตว่ารายชื่อ, ปฏิทินและงาน, บันทึก, บุ๊คมาร์คของคุณยังไม่ถูกซิงค์ ไฟล์ที่ซิงค์บางไฟล์อาจเสียหาย ในการซ่อมแซมไฟล์การซิงค์ที่เสียหาย ให้เลือก ซิงค์> ซ่อมแซมการซิงค์ โปรดทราบว่าการซ่อมแซมจะไม่มีผลต่อตัวเลือกการซิงค์ที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวของคุณ

 • หากไม่สามารถอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ได้ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่แล้วซิงค์อีกครั้งหนึ่ง

 • หากพื้นที่ในคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอที่จะบันทึกเนื้อหาทั้งหมดที่มีการซิงค์ ให้ลบไฟล์บางไฟล์ออกจากคอมพิวเตอร์ หรือย้ายไฟล์ไปไว้ในการ์ดหน่วยความจำหรือฮาร์ดไดร์ฟภายนอก แล้วซิงค์อีกครั้งหนึ่ง

 • หากการซิงค์บุ๊คมาร์คของ Firefox ไม่สำเร็จ อาจเกิดจากการเปิดใช้งาน Firefox อยู่ เมื่อคุณกำลังติดตั้ง Nokia Ovi Suite หรือคุณได้อัพเดต Firefox จากเวอร์ชัน 3.0 เป็น 3.5 กรณีทั้งสองอาจทำให้ส่วนขยายการซิงค์ของ Firefox ทำงานผิดปกติ ส่วนขยายมีความจำเป็นสำหรับการซิงค์บุ๊คมาร์คของ Firefox ที่ทำงานใน Nokia Ovi Suite หากต้องการแก้ปัญหานี้ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ Start > Control Panel > Add or Remove Programs > Nokia Ovi Suite แล้วคลิก Change/Remove ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้เลือกตัวเลือกการซ่อมแซมเพื่อดำเนินการซ่อมแซมที่จำเป็นใน Nokia Ovi Suite

 • หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่ามีการยกเลิกการซิงค์เนื่องจากปัญหาของโปรไฟล์ผู้ใช้ในซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของคุณ ให้เปิดซอฟต์แวร์นั้นอีกครั้งและลองซิงค์ใหม่ หากคุณไม่ได้เปิดซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลก่อน ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะไม่สร้างโฟลเดอร์การทำงานที่จำเป็น และนี่คือเหตุผลว่าทำไม Nokia Ovi Suite จึงไม่สามารถทำการซิงค์กับซอฟต์แวร์นี้ได้

 • หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าคุณต้องตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้งสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของคุณ หรือคุณต้องซ่อมแซมหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการกรณีดังกล่าวนี้จากคู่มือผู้ใช้หรือคู่มือวิธีใช้ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์  

 • หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าคุณควรลองซ่อมแซม Nokia Ovi Suite ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ Start > Control Panel > Add or Remove Programs > Nokia Ovi Suite แล้วคลิก Change/Remove ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้เลือกตัวเลือกการซ่อมแซมเพื่อดำเนินการซ่อมแซมที่จำเป็นใน Nokia Ovi Suite

 • ถ้าคุณต้องการตรวจสอบดูว่ามี Nokia Ovi Suite เวอร์ชันใหม่ที่พร้อมใช้งานหรือไม่ ให้ดูที่ ภาพรวมของการอัพเดตซอฟต์แวร์

 • หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่ามีอุปกรณ์อื่นที่ใช้ชื่อเดียวกันกับอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้ โปรดดูที่ การแก้ไขตัวเลือกของอุปกรณ์ เพื่อดูวิธีการแก้ไขตัวเลือกสำหรับอุปกรณ์ของคุณ รวมทั้งวิธีการเปลี่
  ยนชื่อของอุปกรณ์ของคุณด้วย

 • ถ้าคุณต้องการติดต่อ Nokia Care ให้ไปที่ http://www.nokia.com/support

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์