การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์อุปกรณ์

คุณสามารถซิงค์เนื้อหาในอุปกรณ์ของคุณด้วย Nokia Ovi Suite ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาเดียวกันทั้งจากอุปกรณ์ของคุณหรือจากคอมพิวเตอร์ หากคุณทำอุปกรณ์สูญหาย เนื้อหาทั้งหมดของคุณจะปลอดภัยใน Nokia Ovi Suite คุณสามารถเลือกว่าเนื้อหาประเภทใดที่คุณต้องการซิงค์ เช่น รายชื่อ ข้อความ และภาพถ่าย

การซิงค์ใน Nokia Ovi Suite สามารถทำได้ด้วยตนเองและแบบอัตโนมัติ

  • คุณสามารถเริ่มการซิงค์ด้วยตนเองสำหรับประเภทของเนื้อหาที่กำหนดโดยการเปิดหน้าจอที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มซิงค์ในพื้นที่อุปกรณ์ หรือคลิก ซิงค์ ในพื้นที่หลักที่ต้องการใน Nokia Ovi Suite Home และคุณยังสามารถเริ่มการซิงค์ด้วยตนเองสำหรับเนื้อหาประเภทอื่นๆ โดยการคลิก ซิงค์ทั้งหมด ในพื้นที่อุปกรณ์ที่หน้าแรกของ Nokia Ovi Suite การซิงค์เนื้อหาระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์นี้เป็นไปตามตัวเลือกการซิงค์ปัจจุบัน

  • ระบบจะดำเนินการซิงค์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ และจะซิงค์เนื้อหาระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ตามตัวเลือกการซิงค์ของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจากอุปกรณ์ของคุณจะปลอดภัยใน Nokia Ovi Suite ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

 

ในตัวเลือกการซิงค์ของอุปกรณ์ คุณสามารถเลือกว่าต้องการซิงค์นื้อหาประเภทใดโดยการคลิก ซิงค์ทั้งหมด ในพื้นที่อุปกรณ์ของ Nokia Ovi Suite Home และเลือกว่าคุณต้องการให้ระบบทำการซิงค์โดยอัตโนมัติหรือไม่

ในการแก้ไขตัวเลือกการซิงค์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เลือก เครื่องมือ > ตัวเลือก หรือคลิกขวาที่ภาพของอุปกรณ์ในพื้นที่อุปกรณ์ แล้วเลือก ตัวเลือกสำหรับ [ชื่ออุปกรณ์]

  2. ไปที่แท็บ ซิงค์อุปกรณ์ จากเมนูเมนูแบบหล่นลง แล้วเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการแก้ไขในตัวเลือกการซิงค์ หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เพียงหนึ่งเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ ระบบจะเลือกอุปกรณ์นั้นให้โดยอัตโนมัติ

  3. เลือกประเภทของเนื้อหาที่ต้องการซิงค์ เมื่อคุณคลิก ซิงค์ทั้งหมด ในพื้นที่อุปกรณ์ที่หน้าแรกของ Nokia Ovi Suite

  4. นอกจากนี้ ให้เลือกตัวเลือกการซิงค์อัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการซิงค์ประเภทของเนื้อหาที่เลือกทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

  5. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ และปิดกล่องโต้ตอบ

 

การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์อุปกรณ์