การซิงค์อุปกรณ์หลายเครื่อง

หากคุณใช้ Nokia Ovi Suite กับอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง เนื้อหาของอุปกรณ์แต่ละเครื่องจะถูกผสานรวมกันใน Nokia Ovi Suite เมื่อคุณซิงค์รายชื่อ, ปฏิทิน, งาน, บันทึก, บุ๊คมาร์คหรือเนื้อหาสรุปเว็บ เนื้อหาที่ผสานรวมกันแล้วจะถูกถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละเครื่อง

การซิงค์ภาพถ่าย, วิดีโอ และข้อความหมายถึงการคัดลอกเฉพาะเนื้อหาใหม่จากอุปกรณ์ไปยัง Nokia Ovi Suite ดังนั้น จึงไม่มีการผสานเนื้อหาเกิดขึ้นในระหว่างการซิงค์บนอุปกรณ์

เพื่อเป็นการเลี่ยงการรวมเนื้อหาของอุปกรณ์ต่างๆ คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ของ Windows ที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้และอุปกรณ์ต่างกัน วิธีการทำคือ:

  1. ปิด Nokia Ovi Suite

  2. ออกจากระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณ

  3. เข้าสู่ระบบด้วยผู้ใช้อื่น

  4. เปิด Nokia Ovi Suite และดำเนินการต่อตามปรกติ

 

ดูเพิ่มเติมที่:

เกี่ยวกับการซิงค์

การซิงค์เนื้อหาของคุณ

 

การซิงค์อุปกรณ์หลายเครื่อง