Фільтрування повідомлень

Під час перегляду повідомлень, збережених на комп’ютері або у пристрої, можна відфільтрувати повідомлення, наразі відображені в області елементів, для зручного пошуку потрібного повідомлення. Можна відфільтрувати повідомлення за іменами відправників або одержувачів чи за словами в тексті повідомлення. Повідомлення, що містять текст фільтра, буде відображено в області елементів.

Щоб відфільтрувати повідомлення на комп’ютері, виконайте описані нижче дії.

  1. В області навігації виділіть групу «Усі», щоб відфільтрувати всі повідомлення, збережені на комп’ютері.
    АБО
    Виділіть будь-яку зі смарт-груп, наведених під групою «Усі», щоб відфільтрувати лише повідомлення, що містяться у цій смарт-групі. Докладніше про смарт-групи див. у розділі Про смарт-групи.

  2. Почніть вводити текст фільтра в поле під областю елементів. Фільтрування почнеться одразу, і відобразиться список повідомлень, що відповідають введеному тексту.

  3. Щоб очистити поле «Фільтрування повідомлень», натисніть кнопку Очистити.

 

Щоб відфільтрувати повідомлення у пристрої, виконайте описані нижче дії.

  1. Виділіть потрібну папку пристрою в області пристрою.

  2. Почніть вводити текст фільтра в поле під областю елементів. Фільтрування почнеться одразу, і відобразиться список повідомлень, що відповідають введеному тексту.

  3. Щоб очистити поле «Фільтрування повідомлень», натисніть кнопку Очистити.

 

Ovi Nokia Help info Фільтрування повідомлень Примітка.

Якщо жодне з повідомлень не міститиме введений текст, область елементів буде пустою.

Фільтрування повідомлень