Синхронізація повідомлень

Вміст мобільного пристрою можна синхронізувати із програмою Nokia Ovi Suite. Завдяки цьому з тим самим вмістом можна працювати або в мобільному пристрої, або на комп’ютері. Якщо пристрій загубиться, увесь вміст залишиться у програмі Nokia Ovi Suite. Можна вибрати, які типи вмісту потрібно синхронізувати, наприклад, контакти, повідомлення та фотографії.

У головному вікні програми Nokia Ovi Suite можна легко побачити, скільки нових повідомлень на пристрої готові до синхронізації з комп’ютером.

Щоб синхронізувати повідомлення пристрою з комп’ютером вручну, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Якщо відкрито головний екран програми Nokia Ovi Suite, натисніть в області «Повідомлення» головного екрана кнопку Синхронізувати.

  • Якщо у програмі Nokia Ovi Suite відкрито вікно «Повідомлення», натисніть в області пристрою кнопку Синхронізувати повідомлення.

 

Автоматична синхронізація

Синхронізація повідомлень також може виконуватись автоматично під час кожного підключення пристрою до комп’ютера. Щоб зробити це, потрібно змінити параметри синхронізації пристрою.

Щоб синхронізувати повідомлення автоматично, виконайте наведені нижче дії.

  1. Виберіть Інструменти > Опції або клацніть правою кнопкою миші зображення пристрою в області пристроїв і виберіть пункт Опції для [ім’я_пристрою].

  2. Перейдіть на вкладку Синхронізація пристрою, а потім у розкривному меню виберіть пристрій, опції синхронізації якого потрібно змінити. Якщо до комп’ютера підключено лише один пристрій, його буде вибрано автоматично.

  3. Виберіть повідомлення для синхронізації та виберіть опцію автоматичної синхронізації.

  4. Натисніть кнопку OK, щоб зберегти внесені зміни та закрити діалогове вікно.

 

Ovi Nokia Help info Синхронізація повідомлень Примітка.

Якщо перед оновленням повідомлень переносилися захищені від копіювання музичні записи, поверніть режим USB пристрою в режим Nokia Ovi Suite (або PC Suite). Докладнішу інформацію про вибір режиму USB див. у посібнику користувача пристрою.

Синхронізація повідомлень