Усунення конфліктів синхронізації

Під час синхронізації контактів існує можливість конфліктів між інформацією, що міститься у пристрої, програмі Nokia Ovi Suite, обліковому записі Nokia та програмному забезпеченні керування даними (наприклад, Microsoft Outlook). Це може статися, наприклад, якщо номер мобільного телефону контакту змінено у пристрої та програмі Nokia Ovi Suite.

ПРО УСУНЕННЯ КОНФЛІКТІВ СИНХРОНІЗАЦІЇ

Якщо під час синхронізації виникли конфлікти, усі контакти з одним або кількома конфліктами відображаються в програмі Nokia Ovi Suite у смарт-групі конфліктів в області навігації.

Ovi Nokia Help info Усунення конфліктів синхронізації Примітка.

 Ця смарт-група відображається тільки за наявності конфліктів. Смарт-групи не можна перейменовувати, редагувати та видаляти.

 

 

Щоб усунути конфлікти синхронізації контактів, виконайте наведені нижче дії.

  1. Клацніть Синхронізація контактів в області навігації, а потім виберіть контакт, конфлікт якого потрібно усунути. Деталі контакту відобразяться в області вмісту.

 

Ovi Nokia Help info Усунення конфліктів синхронізації Примітка.

Відображаються лише відомості про контакт, які конфліктують, разом з іменем контакту.

  1. Виберіть правильну заміну для елемента відомостей або всіх відомостей, які конфліктують, а потім клацніть Зберегти. Або можна пропустити конфлікт, вибравши інший контакт або групу контактів, і усунути конфлікт пізніше.

 

Контакти синхронізуються автоматично після вирішення останнього конфлікту у смарт-групі конфліктів синхронізації.

Усунення конфліктів синхронізації