Групування контактів

Щоб упорядкувати контакти за групами, користуйтеся групами контактів, наявними у програмі Nokia Ovi Suite, використовуйте групи контактів, які могли бути створені на пристрої, або створіть нові групи в програмі Nokia Ovi Suite. Попередньо визначено такі групи контактів: Родина, Друзі та Робота. Ці групи можна перейменувати або видалити.

Якщо клацнути назву групи контактів, можна побачити список контактів, які входять до неї. Перший контакт зі списку відображається в області вмісту.

Ovi Nokia Help info Групування контактів Примітка.

Область навігації в розділі «Контакти» також має групу Оновлені нещодавно. Ця група є смарт-групою та містить усі контакти, які було змінено під час останньої синхронізації контактів. Смарт-групу не можна перейменовувати, редагувати та видаляти. Детальнішу інформацію про синхронізацію контактів див. у розділі Про синхронізацію контактів.

 

Щоб створити групу, виконайте наведені нижче дії.

 1. Клацніть Створити групу контактів в області навігації чи в області пристрою. В області буде створено групу із назвою за умовчанням, наприклад, «Група 1».

 2. Щоб перейменувати групу, двічі клацніть заголовок і введіть нову назву.

 3. Натисніть клавішу Enter, щоб підтвердити нову назву групи. Зауважте, що назви груп мають відрізнятися одна від одної.

Нову групу буде додано в кінець списку груп. Під час наступного відкривання екрана «Контакти» групи будуть розташовані в алфавітному порядку.

 

Щоб додати контакт у групу, виконайте наведені нижче дії.

 1. В області навігації або пристрою натисніть Усі.

 2. Виберіть один або кілька контактів в області елементів. Щоб вибрати розташовані один за одним контакти, клацніть перший контакт і, утримуючи клавішу Shift, клацніть останній контакт. Щоб вибрати розташовані не по порядку контакти, клацніть перший контакт і, утримуючи клавішу Ctrl, клацайте решту контактів.

 3. Перетягніть контакт у потрібну групу. Зауважте, що можна перетягувати контакти між областями навігації та пристрою.

Ovi Nokia Help tip Групування контактів Порада.

Один контакт може входити до кількох груп одночасно.

 

Щоб видалити контакт із групи, виконайте наведені нижче дії.

 1. Клацніть назву групи контактів в області навігації або в області пристрою.

 2. Виберіть один або кілька контактів в області елементів. Щоб вибрати розташовані один за одним контакти, клацніть перший контакт і, утримуючи клавішу Shift, клацніть останній контакт. Щоб вибрати розташовані не по порядку контакти, клацніть перший контакт і, утримуючи клавішу Ctrl, клацайте решту контактів.

 3. Виберіть Редагувати > Видалити з цієї групи.

 4. У діалоговому вікні, що відкриється, клацніть Так.

Контакт буде видалено з групи, але він залишиться на комп’ютері або у пристрої.

Ovi Nokia Help tip Групування контактів Порада.

За активного режиму редагування можна також перетягнути контакт із групи до папки «Усі», після чого його буде видалено із групи.

 

Щоб видалити групу, виконайте наведені нижче дії.

 1. Виберіть групу контактів в області навігації або пристрою.

 2. Виберіть Редагувати > Видалити.

 3. У діалоговому вікні, що відкриється, клацніть Так.

Групу буде видалено назавжди, але контакти, що входили до неї, залишаться на комп’ютері або у пристрої.

Ovi Nokia Help info Групування контактів Примітка.

Групи контактів не можна відновити.

Див. також:

Сортування контактів

Групування контактів