Пошук і усунення несправностей з’єднання за допомогою кабелю

Якщо виникла помилка з’єднання за допомогою кабелю USB, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Переконайтеся, що кабель під’єднано належним чином, а на пристрої вибрано режим USB Nokia Ovi Suite (або PC Suite).  Для цього відкрийте меню Установки > З’єднання або Зв’язок залежно від того, який термін використовується у пристрої, і переконайтеся, що для кабелю USB вибрано режим USB Nokia Ovi Suite (або PC Suite).

  • Від’єднайте кабель від пристрою та повторно під’єднайте його. Якщо пристрій все ще не виявлено, від’єднайте кабель, перезавантажте пристрій і комп’ютер, а потім повторіть спробу.

  • Переконайтеся, що використовується оригінальний кабель Nokia та правильний тип кабелю для цього пристрою. Щоб отримати інформацію про підтримувані типи кабелів USB, див. розділ Вимоги до системи.

 

Докладнішу інформацію про вибір режиму USB див. у посібнику користувача пристрою.

Пошук і усунення несправностей з’єднання за допомогою кабелю