Đồng bộ hóa nội dung của bạn

Bạn có thể giữ cho nội dung trên điện thoại di động được đồng bộ với Nokia Ovi Suite. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập cùng nội dung trên cả điện thoại di động và máy tính. Nếu bạn bị mất điện thoại của mình, toàn bộ nội dung của bạn sẽ được an toàn trong Nokia Ovi Suite.

Bắt đầu với đồng bộ hóa

Trong lần đầu bạn kết nối điện thoại với máy tính, sẽ không có nội dung nào trên điện thoại của bạn được hiển thị trong Nokia Ovi Suite. Bắt đầu bằng cách xác định các tùy chọn đồng bộ hóa của bạn và bằng cách đồng bộ hóa nội dung điện thoại. Các loại nội dung có thể cần đồng bộ hóa là: danh bạ, hình ảnh và video, tin nhắn, các mục lịch và công việc, ghi chú, và các bookmark và nguồn cấp web.

Ovi Nokia Help info Đồng bộ hóa nội dung của bạn Chú ý:

Một số loại nội dung được liệt kê ở trên có thể không sẵn có. Điều này tùy thuộc vào model điện thoại mà bạn đang sử dụng và các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn.

Để thiết lập đồng bộ hóa, thực hiện theo các bước sau:

  1. Vào giao diện Trang chủ trong Nokia Ovi Suite và chọn Thiết lập đồng bộ hóa.

  2. Chọn các loại nội dung nào bạn muốn đồng bộ hóa giữa điện thoại và Nokia Ovi Suite.

  3. Chọn xem bạn có muốn các loại nội dung được đồng bộ hóa tự động hay không. Đồng bộ hóa tự động cũng diễn ra bất kỳ khi nào bạn kết nối lại điện thoại của mình với Nokia Ovi Suite, hay khi bạn chọn một điện thoại khác không phải điện thoại bạn đang sử dụng từ vùng lựa chọn thiết bị.

 

Ovi Nokia Help info Đồng bộ hóa nội dung của bạn Chú ý:

Không ngắt kết nối điện thoại với máy tính khi nội dung đang được đồng bộ hóa.

Nếu nội dung không thể được đồng bộ hóa hoàn toàn giữa điện thoại và máy tính, sẽ có một hộp thoại mở ra để cho bạn xem thông tin chi tiết về các vấn đề có thể gặp (chẳng hạn như kết nối với điện thoại có thể đã bị mất).

 

Xem thêm:

Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa điện thoại

Đồng bộ hóa nội dung của bạn