Ảnh ở Trang chủ

Vùng Ảnh trong Trang chủ hiển thị những hình ảnh và video mới nhất từ thư viện ảnh của bạn trong Nokia Ovi Suite. Để xem tất cả ảnh và video đã lưu trong máy tính và trong điện thoại di động, hãy nhấp vào vùng Ảnh. Thao tác này sẽ mở giao diện Ảnh của Nokia Ovi Suite, ở đây bạn có thể thực hiện các thao tác như xem ảnh và video, và sắp xếp ảnh và video vào các albumi. Để biết thêm thông tin, xem Tổng quan về Ảnh.

Trong vùng Ảnh của Trang chủ, bạn cũng có thể xem bạn có bao nhiêu ảnh hay video mới trên điện thoại mà có thể được sao chép đến máy tính. Để sao chép tập tin từ điện thoại vào máy tính, nhấp Đồng bộ trong vùng Ảnh của Trang chủ. Để biết thêm thông tin, xem Đồng bộ hóa nội dung của bạnGiới thiệu về đồng bộ hóa ảnh và video.

Ảnh ở Trang chủ