Phục hồi bản quyền nhạc sau khi khôi phục

Nếu bạn gặp phải các vấn đề khi sử dụng Âm nhạc trong Nokia Ovi Suite sau khi khôi phục nội dung điện thoại, bạn có thể cần phục hồi bản quyền DRM của các bài nhạc mà bạn đã lưu trữ trên điện thoại. Yêu cầu phải có bản quyền DRM để phát bài nhạc.

Nếu bài nhạc của bạn được lưu trên máy tính, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Hãy chắc chắn rằng điện thoại của bạn đã được kết nối với máy tính thông qua cáp USB ở chế độ Giao Thức Truyền Tải Media (MTP).

 

Ovi Nokia Help info Phục hồi bản quyền nhạc sau khi khôi phục Chú ý:

Hãy kiểm tra vùng thiết bị ở góc bên trái phía dưới Nokia Ovi Suite để chắc chắn rằng bạn đã lựa chọn chế độ USD truyền media để kết nối điện thoại. Chế độ truyền media được thể hiện bằng một biểu tượng hình chiều khóa ngoài biểu tượng chuẩn về kết nối cáp USB. Yêu cầu phải có chế độ truyền media để truyền nhạc được bảo vệ bản quyền.

 1. Trong Nokia Ovi Suite, chọn Xem > Chuyển đến > Âm nhạc, và tại đó nhấp Tất cả trong vùng thiết bị.

 2. Để xóa tất cả các bài nhạc khỏi điện thoại, trong vùng nội dung, hãy chọn một bài nhạc và bấm CTRL + A trên bàn phím.

 

HOẶC

Bạn cũng có thể xóa các bài nhạc riêng lẻ khỏi điện thoại của mình. Trong vùng nội dung, hãy chọn một bài nhạc được bảo vệ bản quyền, bài nhạc này được chỉ báo bằng một biểu tượng chìa khóa. Sau đó chọn các bài nhạc còn lại được bảo vệ bản quyền bằng cách giữ phím CTRL.

 1. Nhấp chuột phải và chọn Xóa.

 2. Nhấp Đồng bộ hóa nhạc.

 

Bản quyền DRM của bạn, cùng với những bài nhạc của bạn, hiện đang được đồng bộ hóa trở lại đến điện thoại của bạn.

 

Nếu bài nhạc của bạn được lưu trên máy tính, hãy thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây

Nếu bạn không có bài nhạc của mình trên máy tính, bạn có thể khôi phục nó từ Music vault trong Cửa hàng Nhạc Nokia (phiên bản di động).

Ovi Nokia Help info Phục hồi bản quyền nhạc sau khi khôi phục Chú ý:

Điều này chỉ áp dụng cho điện thoại di động hỗ trợ cửa hàng di động.

Duyệt qua và tải về nhạc thông qua cửa hàng di động có thể cần truyền số lượng dữ liệu lớn thông qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của mình để có thông tin về cước phí truyền dữ liệu.

 1. Hãy chắc chắn rằng điện thoại của bạn đã kết nối với máy tính thông qua cáp USB.

 2. Trong Nokia Ovi Suite, chọn Xem > Chuyển đến > Âm nhạc, và tại đó nhấp Tất cả trong vùng thiết bị.

 3. Để xóa tất cả các bài nhạc khỏi điện thoại, trong vùng nội dung, hãy chọn một bài nhạc và bấm CTRL + A trên bàn phím.

 

HOẶC

Bạn cũng có thể xóa các bài nhạc riêng lẻ khỏi điện thoại của mình. Trong vùng nội dung, hãy chọn một bài nhạc được bảo vệ bản quyền, bài nhạc này được chỉ báo bằng một biểu tượng chìa khóa. Sau đó chọn các bài nhạc còn lại được bảo vệ bản quyền bằng cách giữ phím CTRL.

 1. Nhấp chuột phải và chọn Xóa.

 2. Trên điện thoại, chọn Menu > Âm nhạc > Cửa hàng Nhạc.

 3. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Cửa hàng Nhạc Nokia.

 4. Chọn Tài Khoản Của Tôi > Music vault. Tải xuống lại bài nhạc của bạn.

 

Bản quyền DRM của bạn, cùng với những bài nhạc của bạn, hiện đang được lưu trữ trở lại đến điện thoại của bạn.

 

 

Phục hồi bản quyền nhạc sau khi khôi phục