Lọc tin nhắn

Khi xem các tin nhắn được lưu trữ trên máy tính hay điện thoại của bạn, bạn có thể lọc các tin nhắn mà bạn hiện có thể nhìn thấy trong vùng mục để dễ dàng tìm thấy một tin nhắn mà bạn đang tìm. Bạn có thể lọc các tin nhắn theo tên của người gửi hay người nhận tin nhắn, hoặc theo từ trong văn bản tin nhắn. Các tin nhắn chứa văn bản được lọc sẽ được liệt kê trong vùng mục.

Để lọc các tin nhắn từ máy tính, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Trong vùng điều hướng, tô nổi bật nhóm Tất cả để lọc tất cả tin nhắn được lưu trữ trên máy tính của bạn.
    HOẶC
    Tô nổi bật bất kỳ nhóm thông minh nào được liệt kê bên dưới nhóm Tất cả để lọc riêng các tin nhắn nằm trong nhóm thông minh đó. Để biết thêm thông tin về các nhóm thông minh, hãy xem phần Giới thiệu về nhóm thông minh.

  2. Bắt đầu gõ chữ lọc trong trường nằm bên dưới vùng mục. Việc lọc sẽ bắt đầu ngay lập tức và bạn có thể thấy một danh sách các tin nhắn khớp với chữ mà bạn gõ.

  3. Để xóa nội dung trong trường Lọc tin nhắn, bấm Xóa.

 

Để lọc các tin nhắn từ điện thoại của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Tô nổi bật thư mục điện thoại mà bạn muốn được liệt kê trong vùng thiết bị.

  2. Bắt đầu gõ chữ lọc trong trường nằm bên dưới vùng mục. Việc lọc sẽ bắt đầu ngay lập tức và bạn có thể thấy một danh sách các tin nhắn khớp với chữ mà bạn gõ.

  3. Để xóa nội dung trong trường Lọc tin nhắn, bấm Xóa.

 

Ovi Nokia Help info Lọc tin nhắn Chú ý:

Nếu không có tin nhắn nào chứa văn bản lọc mà bạn đã gõ, vùng mục bị trống.

Lọc tin nhắn