Trả lời tin nhắn

Trước khi bắt đầu gửi tin nhắn, hãy kiểm tra xem điện thoại của bạn đã được kết nối với máy tính chưa. Các điện thoại đã kết nối sẽ được hiển thị trong vùng tình trạng thiết bị. Bạn có thể kết nối điện thoại của bạn với máy tính bằng cách sử dụng một kết nối cáp hoặc một kết nối công nghệ không dây Bluetooth.

Ovi Nokia Help info Trả lời tin nhắn Chú ý:

Nếu bạn đang sử dụng điện thoại có hai thẻ SIM (điện thoại SIM kép), SIM1 được dùng để gửi tin nhắn. SIM1 nằm trong khe cài SIM bên trong điện thoại. Nếu muốn gửi tin nhắn bằng cách dùng thẻ SIM còn lại, hãy hoán đổi các thẻ SIM trong điện thoại.

 

Để trả lời một tin nhắn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Tô nổi bật tin nhắn mà bạn muốn trong vùng mục, sau đó chọn Công cụ > Trả lời. Tin nhắn của bạn sẽ được gửi đến người gửi tin nhắn gốc.

  2. Viết tin nhắn của bạn vào hộp văn bản. Khi gõ tin nhắn, bạn có thể thấy số lượng các ký tự còn lại và số lượng các tin nhắn sẽ được gửi ở bên dưới hộp văn bản.

  3. Nhấp vào Gửi.

 

Ovi Nokia Help tip Trả lời tin nhắn Mẹo:

Bạn cũng có thể chọn nhiều hơn một tin nhắn. Hồi đáp của bạn sau đó sẽ được gửi đến tất cả những người gửi các tin nhắn mà bạn đã chọn.

Bạn cũng có thể nhấp phải vào các tin nhắn trong vùng mục hoặc nội dung để trả lời, chuyển tiếp hoặc xóa các tin nhắn hoặc để tạo một mục liên lạc mới.

Trả lời tin nhắn