Tạo một kết nối internet

Nếu đang dùng điện thoại có hai thẻ SIM (điện thoại SIM kép), SIM1 được dùng để tạo kết nối internet. SIM1 nằm trong khe cài SIM bên trong điện thoại. Nếu muốn tạo kết nối internet bằng cách sử dụng thẻ SIM còn lại, hãy hoán đổi các thẻ SIM trong điện thoại.

Để tạo kết nối internet lần đầu tiên, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Trong giao diện Trang chủ, nhấp Kết nối ngay bây giờ.

 2. Tùy thuộc vào kiểu điện thoại bạn đang sử dụng, kết nối internet được tạo như sau:

  • Kết nối sẽ tự động được tạo HOẶC

  • Bạn cần chọn nhà điều hành sẽ được sử dụng khi tạo một kết nối internet. Từ danh sách các nhà điều hành ở nước bạn, hãy chọn nhà điều hành của mình (nói cách khác đó là nhà điều hành mà bạn đã đăng ký thuê bao sử dụng mạng của họ). Sau đó nhấp Kết nối.

 

Ovi Nokia Help tip Tạo một kết nối internet Mẹo:

Nếu nhà điều hành của bạn không có trong danh sách, bạn có thể xác định cài đặt cho kết nối internet bằng cách điền vào các chi tiết kết nối. Sau đó nhấp Kết nối.

Nếu xảy ra lỗi, nhấp Thử lại nếu bạn muốn cố gắng kết nối lại với cùng các cài đặt, hoặc Trở về để kiểm tra lại nhà điều hành sẽ được sử dụng hoặc kiểm tra xem cài đặt kết nối đã đúng chưa.

Nếu bạn có một giao diện Nokia Ovi Suite khác với giao diện Trang chủ đang được mở, bạn có thể chọn Công cụ > Kết nối với internet để tạo một kết nối internet. Ngoài ra, nếu máy tính của bạn đã được kết nối internet, bạn có thể sử dụng tùy chọn này để tạo một kết nối internet khác

 

Sau khi đã kết nối với internet, bạn có thể xem thông tin chi tiết về kết nối ở vùng bên trái của Trang chủ. Những thông tin sau được hiển thị:

 • Nhà điều hành hoặc điểm truy cập đang được sử dụng.

 • Thời lượng kết nối internet hiện tại.

 • Số lượng dữ liệu được truyền trong quá trình kết nối internet hiện tại.

 

Ovi Nokia Help info Tạo một kết nối internet Chú ý:

Nếu bạn có một giao diện Nokia Ovi Suite khác với Giao diện Trang chủ đang được mở, vùng thiết bị sẽ chỉ ra rằng bạn đang được kết nối đến internet.

 

Ngắt kết nối khỏi Internet

Để ngắt kết nối khỏi internet, thực hiện một trong các bước sau:

 • Nếu bạn có Trang chủ Nokia Ovi Suite đang được mở, nhấp Ngắt kết nối ở vùng bên trái của Trang chủ.

 • Nếu bạn có bất kỳ giao diện Nokia Ovi Suite đang mở nào khác, chọn Công cụ > Ngắt kết nối.

 

Ovi Nokia Help info Tạo một kết nối internet Chú ý:

Nếu bạn đóng Nokia Ovi Suite trong khi kết nối internet đang mở, thì kết nối internet đó sẽ bị ngắt.

 

Tạo một kết nối internet với các cài đặt được dùng trước đây

Để tạo một kết nối internet với các cài đặt được sử dụng trước đó, thực hiện các bước sau:

 1. Kiểm tra xem thông tin sau đây có hiển thị ở vùng bên trái của Trang chủ không:

  • Tên điện thoại của bạn hiện đang được kết nối với máy tính.

  • Tên nhà điều hành hoặc điểm truy cập đã được sử dụng lần gần đây nhất khi bạn được kết nối với internet.

 1. Nhấp Kết nối. Kết nối internet được tạo và bạn có thể thấy thông tin chi tiết về kết nối ở vùng bên trái của Trang chủ.

 

Tạo một kết nối internet