Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa điện thoại

Bạn có thể giữ cho nội dung trên điện thoại di động được đồng bộ với Nokia Ovi Suite. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập cùng nội dung trên điện thoại di động hoặc trên máy tính. Nếu bạn bị mất điện thoại của mình, toàn bộ nội dung của bạn sẽ được an toàn trong Nokia Ovi Suite. Bạn có thể chọn các loại nội dung mà bạn muốn đồng bộ hóa, ví dụ như danh bạ, tin nhắn và ảnh.

Việc đồng bộ hóa trong Nokia Ovi Suite có thể được thực hiện thủ công và tự động:

  • Bạn có thể bắt đầu đồng bộ hóa thủ công cho một loại nội dung cụ thể bằng cách mở giao diện mà bạn muốn và bằng cách nhấp vào nút đồng bộ hóa trong vùng thiết bị, hoặc bằng cách nhấp vào Đồng bộ trong vùng chính mà bạn muốn tại Trang chủ Nokia Ovi Suite. Bạn cũng có thể bắt đầu đồng bộ hóa thủ công cho nhiều loại nội dung cùng một lúc bằng cách nhấp vào Đồng bộ hóa tất cả trong vùng thiết bị của Trang chủ Nokia Ovi Suite. Thao tác này giúp đồng bộ hóa nội dung giữa điện thoại và máy tính theo các tùy chọn đồng bộ hóa hiện tại của bạn.

  • Đồng bộ hóa tự động diễn ra bất cứ khi nào bạn kết nối điện thoại với máy tính, và nó sẽ đồng bộ hóa nội dung giữa điện thoại và máy tính dựa trên các tùy chọn đồng bộ hóa của bạn. Điều này khiến bạn dễ dàng đảm bảo nội dung trên điện thoại của mình được an toàn trong Nokia Ovi Suite.

 

Trong các tùy chọn đồng bộ hóa cho điện thoại, bạn có thể chọn loại nội dung nào bạn muốn đồng bộ hóa khi bạn nhấp vào Đồng bộ hóa tất cả trong vùng thiết bị của Trang chủ Nokia Ovi Suite, và chọn là bạn có muốn đồng bộ hóa tự động hay không.

Để sửa đổi các tùy chọn đồng bộ hóa cho điện thoại của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn Công cụ > Tùy chọn, hoặc nhấp phải vào hình ảnh của điện thoại ở vùng thiết bị và chọn Tùy chọn cho [tên thiết bị].

  2. Vào Đồng bộ hóa thiết bị, và từ menu thả xuống, chọn thiết bị có các tùy chọn đồng bộ hóa mà bạn muốn sửa đổi. Nếu bạn chỉ kết nối một thiết bị với máy tính thì thiết bị sẽ được lựa chọn một cách tự động.

  3. Chọn loại nội dung bạn muốn đồng bộ hóa khi bạn nhấp vào Đồng bộ hóa tất cả trong vùng thiết bị của Trang chủ Nokia Ovi Suite.

  4. Ngoài ra, chọn tùy chọn đồng bộ hóa tự động nếu bạn muốn đồng bộ hóa các loại nội dung đã chọn mỗi khi bạn kết nối điện thoại với máy tính.

  5. Nhấp vào OK để lưu những thay đổi mà bạn đã thực hiện và đóng hộp thoại lại.

 

Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa điện thoại