Khôi phục bản quyền nhạc sau khi cập nhật phần mềm điện thoại

Nếu bạn gặp phải các vấn đề khi sử dụng Âm nhạc trong Nokia Ovi Suite sau khi cập nhật phần mềm điện thoại, bạn có thể cần khôi phục bản quyền DRM của các bài nhạc mà bạn đã lưu trữ trên điện thoại. Yêu cầu phải có bản quyền DRM để phát bài nhạc.

Nếu bài nhạc của bạn được lưu trên máy tính, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Hãy chắc chắn rằng điện thoại của bạn đã được kết nối với máy tính thông qua cáp USB ở chế độ Giao Thức Truyền Tải Media (MTP).

 

Khôi phục bản quyền nhạc sau khi cập nhật phần mềm điện thoại