Cài đặt lại phần mềm điện thoại

Vì bạn đang cài đặt lại phần mềm điện thoại, phần mềm thích hợp có thể đã có trong máy tính của bạn. Vì vậy Nokia Ovi Suite không cần tải lại phần mềm.

Những điều nên biết trước và sau khi cài đặt lại phần mềm điện thoại

  • Nếu điện thoại của bạn được kết nối qua Bluetooth, hãy chuyển kết nối sang một cáp USB.

  • Nếu điện thoại là loại bảo vệ nội dung, bản sao lưu tự động vẫn được tạo ra như một biện pháp an toàn để bảo vệ nội dung trên điện thoại. Nội dung được đưa vào bản sao lưu tự động bao gồm danh bạ, tin nhắn, lịch và ghi chú, bookmark và nguồn cấp dữ liệu web.

 

Cài đặt lại phần mềm điện thoại