Cập nhật phần mềm điện thoại

Khi có một bản cập nhật điện thoại mới khả dụng, bản cập nhật phần mềm sẽ được tải tự động về máy tính của bạn. Bạn có thể sử dụng Nokia Ovi Suite bình thường khi quá trình tải về đang diễn ra. Từ Công cụ > Tùy chọn > Chung, bạn có thể xác định xem liệu bạn có muốn thực hiện tự động tải về không.

Ovi Nokia Help tip Cập nhật phần mềm điện thoại Mẹo:

Bạn có thể dễ dàng kiểm tra liệu phần mềm điện thoại có cập nhật hay không. Chỉ cần nhấp chuột phải vào hình ảnh điện thoại trong vùng thiết bị ở góc dưới cùng bên trái của Nokia Ovi Suite, và chọn Xem thông tin điện thoại.

 

Ovi Nokia Help info Cập nhật phần mềm điện thoại Chú ý:

Bạn cần có kết nối internet đang hoạt động cho Nokia Ovi Suite để có thể tải xuống các bản cập nhật phần mềm cho máy tính của bạn, cũng như để cài đặt những bản cập nhật cho điện thoại của bạn.

Nếu bạn được kết nối với modem, chức năng tải về tự động không được kích hoạt trong chế độ mặc định. Bạn vẫn có thể tải về các bản cập nhật phần mềm bằng cách thủ công. Hãy tính đến trường hợp là điều này có thể làm tăng chi phí truyền dữ liệu.

 

Những điều nên biết về cài đặt các bản cập nhật phần mềm điện thoại:

  • Để có thể cài đặt các bản cập nhật phần mềm điện thoại, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Nokia của mình. Để đăng nhập, hoặc nếu bạn chưa có tài khoản Nokia, nhấp Đăng nhập trên thanh điều hướng trên cùng của Nokia Ovi Suite.

  • Nếu điện thoại của bạn được kết nối qua Bluetooth, hãy chuyển kết nối sang một cáp USB.

  • Nếu bạn đã mã hóa thẻ nhớ, hãy giải mã trước khi cập nhật phần mềm điện thoại. Nếu bạn không giải mã thẻ nhớ thì sau khi bản cập nhật đã được cài đặt, bạn sẽ không thể truy cập thẻ nhớ đó được. Sau khi giải mã thẻ nhớ, bạn có thể cập nhật phần mềm điện thoại như bình thường.

  • Nếu điện thoại là loại bảo vệ nội dung, bản sao lưu tự động vẫn được tạo ra như một biện pháp an toàn để bảo vệ nội dung trên điện thoại. Nội dung được đưa vào bản sao lưu tự động bao gồm danh bạ, tin nhắn, lịch và ghi chú, bookmark và nguồn cấp dữ liệu web.

 

Cập nhật phần mềm điện thoại