Xóa dữ liệu cá nhân

Khi bạn xóa Nokia Ovi Suite khỏi máy tính, một số tập tin dữ liệu chẳng hạn như các bản sao lưu sẽ được để lại trên máy tính. Nếu bạn cần gỡ bỏ chúng, bạn phải thực hiện thủ công.

Ovi Nokia Help info Xóa dữ liệu cá nhân Chú ý:

Chỉ cần xóa dữ liệu như được hướng dẫn bên dưới nếu bạn đã xóa TẤT CẢ các ứng dụng Nokia khỏi máy tính. Bất kỳ ứng dụng Nokia còn lại nào đều có thể ngừng hoạt động bình thường sau khi những tập tin này bị xóa. Bên cạnh đó, có thể một số ứng dụng khác trên máy tính đang sử dụng các tập tin đó, và việc xóa có thể khiến các ứng dụng này ngừng hoạt động bình thường.

Để xóa dữ liệu Ovi Suite sau khi gỡ cài đặt, thực hiện bước sau:

  • Trong Windows 7, xóa các thư mục sau đây trong các địa điểm sau đây:

C:\Users\\AppData\Roaming\Nokia\IntelliSync

C:\Users\\AppData\Roaming\Nokia\Ovi Suite

C:\Users\\AppData\Roaming\Nokia Ovi Suite

C:\ Users\\AppData\Roaming\PC Suite

C:\ Users\\AppData\Local\NokiaAccount

C:\ Users\\AppData\Nokia\Nokia Data Store

C:\ Users\\AppData\Nokia Ovi Suite

C:\ Users\\AppData\Temp\Nokia Ovi Suite Thumb Cache

C:\ Users\\AppData\Temp\Nokia Remote Data Store

  • Trong Windows Vista, xóa các thư mục sau đây trong các địa điểm sau đây:

C:\Documents\\AppData\Roaming\Nokia\IntelliSync

C:\Documents\\AppData\Roaming\Nokia\Ovi Suite

C:\Documents\\AppData\Roaming\Nokia Ovi Suite

C:\Documents\\AppData\Roaming\PC Suite

C:\Documents\\AppData\Local\NokiaAccount

C:\Documents\\AppData\Nokia\Nokia Data Store

C:\Documents\\AppData\Nokia Ovi Suite

C:\Documents\\AppData\Temp\Nokia Ovi Suite Thumb Cache

C:\Documents\\AppData\Temp\Nokia Remote Data Store

  • Trong Windows XP, xóa các thư mục sau đây trong các địa điểm sau đây:

C:\Documents and Settings\\Application Data\Nokia\IntelliSync

C:\Documents and Settings\\Application Data\Nokia\Ovi Suite

C:\Documents and Settings\\Application Data\Nokia Ovi Suite

C:\Documents and Settings\\Application Data\PC Suite

C:\Documents and Settings\\Local Settings\Application Data\NokiaAccount

C:\Documents and Settings\\Local Settings\Application Data\Nokia\Nokia Data Store

C:\Documents and Settings\\Local Settings\Application Data\Nokia\Nokia Ovi Suite

C:\Documents and Settings\\Local Settings\Temp\Nokia Ovi Suite Thumbnail Cache

C:\Documents and Settings\\Local Settings\Temp\Nokia Remote Data Store

 
 

 

 

 

Xóa dữ liệu cá nhân