Các định dạng của tập tin âm thanh

Nokia Ovi Suite hỗ trợ các định dạng tập tin âm thanh được liệt kê bên dưới. Bạn có thể phát và truyền các tập tin nhạc giữa điện thoại và máy tính của mình ở các định dạng này.

 

Ovi Nokia Help info Các định dạng của tập tin âm thanh Chú ý:

Một số ứng dụng nhạc sử dụng đuôi tập tin mp3 cho các bài nhạc được mã hóa MPEG Layer 2. Không hỗ trợ MPEG Layer 2 và vì thế không thể phát những bài nhạc đó

Các định dạng của tập tin âm thanh