Sao chép nhạc từ điện thoại

Bạn có thể sao chép một hoặc nhiều bài nhạc, toàn bộ album hoặc danh sách nhạc từ điện thoại sang máy tính.

 

Ovi Nokia Help info Sao chép nhạc từ điện thoại Chú ý:

Khi sao chép nhạc giữa điện thoại và máy tính, bạn được khuyến nghị sử dụng kết nối cáp USB và, tùy thuộc vào dòng điện thoại mà bạn đang sử dụng, hãy sử dụng chế độ Nokia Ovi Suite hay PC Suite nếu điện thoại của bạn chọn chế độ đó tự động hay bạn cần chọn chế độ truyền media. Sau đó, các bản quyền DRM cần thiết để chơi các bài nhạc được bảo vệ bản quyền cũng được truyền cùng với các bài nhạc. Việc truyền nhạc qua kết nối Bluetooth sẽ diễn ra chậm hơn, và không truyền các bản quyền DRM cho các bài nhạc của bạn. Trong trường hợp này, các bản quyền DRM cần được kiểm tra thông qua mạng di động ở lần sau khi bạn phát các bài nhạc trong điện thoại.

Nếu có một thông báo yêu cầu bạn phải thay đổi chế độ USB trên điện thoại, thì đó là do bạn đang sao chép các bài nhạc được bảo vệ bản quyền.

 

Để sao chép nhạc từ điện thoại đến máy tính, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn Thư viện nhạc trong vùng thiết bị. Bạn có thể nhìn thấy bộ sưu tập nhạc của điện thoại được liệt kê.

  2. Chọn một hoặc nhiều bài nhạc hoặc toàn bộ album.

  3. Chọn Công cụ > Sao chép vào máy tính.
    HOẶC
    Nhấp chuột phải vào phần lựa chọn và chọn
    Sao chép vào máy tính.

 

Ovi Nokia Help tip Sao chép nhạc từ điện thoại Mẹo:

Bạn có thể dễ dàng sao chép tất cả các bản nhạc từ điện thoại đến máy tính Để thực hiện điều này, hãy chọn Thư viện nhạctrong vùng thiết bị và lựa chọn Công Cụ > Sao chép vào máy tính.

Để sao chép toàn bộ danh sách bài hát, chọn tên danh sách nhạc nằm dưới Thư viện nhạc, và chọn Công cụ> Sao chép vào máy tính. Lưu ý là bạn không thể sao chép các bài nhạc riêng lẻ từ danh sách nhạc.

Sao chép nhạc từ điện thoại