Đang khắc phục sự cố duyệt và sao chép nhạc

Nếu bạn nhận được tin nhắn báo lỗi về việc không thể đọc các bài nhạc từ điện thoại hoặc không thể sao chép các bài nhạc vào điện thoại, có thể đã không thể cài đặt trình điều khiển WPD cho điện thoại. Điều này có thể xảy ra nếu hệ điều hành trên máy tính là Windows 7.

Bạn sẽ có thể nhìn thấy điện thoại trong Máy tính Của Tôi trong Windows Explorer và duyệt xem nội dung điện thoại. Nếu không, bạn cần gỡ bỏ trình điều khiển WPD.

Để kiểm tra việc cài đặt trình điều khiển WPD, hãy làm như sau:

  1. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB (bạn không cần chạy Nokia Ovi Suite).

  2. Trên màn hình nền máy tính, nhấp chuột phải vào Máy tính của tôi và chọn Quản lý từ menu.

  3. Từ Công cụ Hệ thống, chọn Trình quản lý thiết bị.

  4. Dưới tiêu đề “Thiết bị Di động” bạn sẽ thấy điện thoại xuất hiện và biến mất khi bạn kết nối và ngắt kết nối cáp. Nếu nhấp đúp vào điện thoại, bạn sẽ thấy cửa sổ thuộc tính.

  5. Nếu trên điện thoại có dấu thập đỏ trong trình quản lý thiết bị, thì hãy nhấp chuột phải vào đó, chọn Gỡ bỏ và sau khi đã gỡ bỏ trình điều khiển đó, hãy ngắt kết nối và kết nối lại điện thoại.

 

Bây giờ bạn sẽ có thể thấy điện thoại trong Windows Explorer và duyệt xem nội dung điện thoại.

Đang khắc phục sự cố duyệt và sao chép nhạc