Пошук і усунення несправностей резервного копіювання та відновлення

Якщо сталася помилка резервного копіювання або відновлення вмісту пристрою, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Якщо втрачено з’єднання між пристроєм і комп’ютером, спочатку перезапустіть пристрій. Інакше пристрій перестане працювати. Після цього повторно приєднайте кабель USB до пристрою в режимі USB Nokia Ovi Suite (або PC Suite). Якщо це не усуне проблему, установіть натомість з’єднання через Bluetooth. Докладнішу інформацію про підключення пристрою через Bluetooth див. у розділі Про підключення пристрою через Bluetooth.

  • Якщо акумулятор пристрою розряджений, підключіть пристрій до зарядного пристрою.

  • Якщо не знайдено папку, в яку потрібно зберегти файл резервної копії, перевірте шлях до неї або виберіть для збереження файлу іншу папку.

  • Якщо на комп’ютері недостатньо вільного місця для збереження файлу резервної копії, видаліть із комп’ютера деякі файли або перемістіть їх на картку пам’яті чи на зовнішній жорсткий диск.

  • Якщо вибраний файл резервної копії більше не доступний, виберіть для відновлення пристрою інший файл.

  • Якщо частину вмісту пристрою не було успішно відновлено, спробуйте створити резервну копію вмісту або відновити його ще раз.

  • Якщо у пристрої недостатньо пам’яті для відновлення вибраного файлу резервної копії, частину вмісту, для якої бракує пам’яті у пристрої, буде збережено на комп’ютері. Розташування, в якому зберігається вміст, є тим самим, яке було вибрано для збереження файлів резервної копії. Це розташування також відображається на екрані. Зауважте, що в деяких випадках ця частина вмісту не зберігається на комп’ютері; натомість відображається запит на зменшення потрібного обсягу пам’яті шляхом скасування вибору деяких типів вмісту у вікні для вибору файлів резервних копій у майстрі відновлення.

  • Якщо не вибрати вміст для відновлення, відновлення не буде продовжено. Виберіть вміст для відновлення у пристрої та натисніть Почати.

  • Якщо пристрій від’єднано під час відновлення, потрібно перезапустити пристрій і виконати відновлення повторно, щоб забезпечити належне функціонування пристрою.

Пошук і усунення несправностей резервного копіювання та відновлення