Перегляд повідомлень

Можна швидко оглянути повідомлення, збережені на комп’ютері або у пристрої, переглянувши список повідомлень в області елементів. В області елементів відображається початок кожного повідомлення. Виділивши повідомлення в області елементів, можна переглянути його повний текст в області вмісту.

Щоб переглянути повідомлення, збережені на комп’ютері, виділіть в області навігації групу «Усі». Відобразиться список усіх повідомлень на комп’ютері. Можна також клацнути одну зі смарт-груп, наведених під групою «Усі», щоб переглянути лише ті повідомлення, що входять до вибраної смарт-групи. Докладніше про це див. у розділі Про смарт-групи.

Переглянути повідомлення, збережені на комп’ютері, можна в одному з наведених нижче режимів.

  • Сортування за датою надсилання або отримання повідомлення.

  • Сортування за контактом, що надіслав або отримав повідомлення.

 

За допомогою кнопок у верхній частині області елементів можна вибирати один із цих двох режимів.

Щоб переглянути повідомлення на пристрої, коли його підключено до комп’ютера, в області пристроїв вікна «Повідомлення» виберіть одну з папок для повідомлень на пристрої, наприклад «Вхідні», «Надіслані» або «Чернетки» (імена папок різняться). Відобразиться список повідомлень, що містяться у вибраній папці.

Перегляд повідомлень у вигляді розмов

Можна переглянути всі повідомлення, надіслані певному контакту або отримані від нього, у вигляді розмови. Щоб переглянути повідомлення у вигляді розмови, виділіть потрібне повідомлення в області повідомлень, і в області вмісту відобразиться вся розмова із цим контактом. Повідомлення у вигляді розмови відображаються у хронологічному порядку, починаючи з останнього.

 

Див. також:

Фільтрування повідомлень

Копіювання повідомлень

Видалення й відновлення повідомлень

Перегляд повідомлень