Керування відтворенням

В області програвача у правому нижньому куті вікна Nokia Ovi Suite відображається поточний відтворюваний запис. Там також можна знайти всі кнопки керування, необхідні для відтворення музики. Див. таблицю нижче для отримання додаткової інформації про кнопки керування.

Кнопки керування відтворенням

 

Кнопка:

Дія:

Ovi Nokia pause Керування відтворенням

Натисніть цю кнопку, щоб призупинити відтворення на поточній позиції запису. Також можна двічі клацнути відтворюваний запис в області вмісту.

Ovi Nokia play Керування відтворенням

Натисніть цю кнопку, щоб відновити відтворення після натискання паузи.

Ovi Nokia slider Керування відтворенням

Перетягніть повзунок вліво або вправо, щоб змінити позицію відтворення поточного відтворюваного запису.

На дисплеї часу відтворення поруч із повзунком відображається тривалість запису, час, що минув, і кількість часу, що залишився. Для перемикання між цими режимами, натисніть дисплей часу.

Ovi Nokia previous Керування відтворенням

Натисніть цю кнопку, щоб перейти до початку поточного відтворюваного запису.

Двічі натисніть цю кнопку, щоб перейти до попереднього запису.

Натисніть й утримуйте цю кнопку для перемотування поточного запису назад.

Ovi Nokia next Керування відтворенням

Натисніть цю кнопку, щоб перейти до наступного запису.

Натисніть й утримуйте цю кнопку для перемотування поточного запису вперед.

Ovi Nokia volume Керування відтворенням

Перетягніть повзунок гучності вгору або вниз для регулювання гучності відтворення.

Натисніть цю кнопку, щоб вимкнути звук під час відтворення.

 

Керування відтворенням