Синхронізація вмісту

Вміст мобільного пристрою можна синхронізувати з програмою Nokia Ovi Suite. Завдяки цьому з тим самим вмістом можна працювати як на мобільному пристрої, так і на комп’ютері. Якщо Ви загубите пристрій, увесь вміст залишається у програмі Nokia Ovi Suite.

Початок роботи із синхронізацією

Під час першого підключення пристрою до комп’ютера вміст пристрою не відображається у Nokia Ovi Suite. Спочатку визначте опції синхронізації та виконайте синхронізацію вмісту. Можливі типи вмісту для синхронізації: контакти, фотографії та відеозаписи, повідомлення, елементи календаря та завдань, нотатки, закладки та веб-канали.

Ovi Nokia Help info Синхронізація вмісту Примітка.

Деякі перелічені вище типи вмісту можуть бути недоступні. Це залежить від моделі пристрою, що використовується, і програм, встановлених на комп’ютері.

Для настроювання синхронізації виконайте наведені нижче дії:

  1. Перейдіть до вікна головного екрана Nokia Ovi Suite та виберіть Настроювання синхронізації.

  2. Виберіть типи вмісту, які необхідно синхронізувати між пристроєм і програмою Nokia Ovi Suite.

  3. Виберіть, чи необхідна автоматична синхронізація типів вмісту. Автоматична синхронізація виконується під час кожного підключення пристрою до Nokia Ovi Suite, або коли Ви вибираєте інший пристрій, ніж той, який використовувався, в області вибору пристрою.

 

Ovi Nokia Help info Синхронізація вмісту Примітка.

Не від’єднуйте пристрій від комп’ютера під час синхронізації вмісту.

Якщо не вдається повністю синхронізувати вміст пристрою з комп’ютером, відкриється діалогове вікно, у якому можна переглянути докладну інформацію про можливі проблеми (наприклад, можливо, розірвалося з’єднання із пристроєм).

 

Див. також:

Змінення опцій синхронізації пристрою

Синхронізація вмісту