Kartvizitleri düzenleme

Kartvizit ayrıntılarını düzenlemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Öğeler alanında düzenlemek istediğiniz kartviziti vurgulayın. Kartvizit ayrıntıları içerik alanında gösterilir.

Ovi Nokia Help info Kartvizitleri düzenleme Not:

Bir kartviziti görüntülerken, yalnızca bilgi eklenmiş olan kartvizit ayrıntıları alanları görüntülenir.

Cihazınızda bazı kartvizit ayrıntıları için kendiniz başlık tanımladıysanız, bunlar Nokia Ovi Suite’te varsayılan başlıklar olarak görünür; örneğin, Cep telefonu (ev) veya Cep telefonu (iş). Kartvizitlerinizi senkronize ettiğinizde, bu kartvizit ayrıntısı başlıkları orada tanımlamışsınız gibi cihazınıza geri yüklenir.

 1. Öğeler alanında bir kartviziti çift tıklatın  veya içerik alanının sağ üst köşesindeki Düzenleseçeneğini belirleyin. Kartvizit düzenleme modunda açılır.

 2. Düzenleme modunda, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

  • Varolan kartvizit ayrıntılarından istediğinizi değiştirin.

  • Ekle veya Sil‘i tıklatarak kartvizitin resmini ekleyin veya kaldırın. Ayrıca başka bir konumdan da resim sürükleyebilir veya kopyalayabilirsiniz. Resim sürüklemek veya kopyalamak, düzenleme modunda olmadığınızda da gerçekleştirilebilir. Olası resim biçimleri JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP ve GIF’tir.

  • Kartvizitin resmini Değiştir‘i tıklatarak değiştirin.

  • Bir kartvizit ayrıntısının etiketini, etiketi tıklatıp açılan menüden bir etiket seçerek değiştirebilirsiniz.

  • Ekle [ilgili kartvizit ayrıntısı]‘yi tıklatarak ayrıntıları ekleyin veya varsa, ayrıntı alanının sonundaki sil düğmesini tıklatarak ayrıntıları kaldırın.

 3. Kaydet‘i tıklatın. Değişiklikler kaydedilir ve düzenleme modu kapatılır.

 

Kartvizitleri senkronize et‘i tıklayarak, değiştirilen kartvizitleri cihazınızla ve bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Kartvizitlerinizi senkronize etme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kartvizitleri senkronize etme.

Ovi Nokia Help tip Kartvizitleri düzenleme İpucu:

Başka bir kişiyle hemen hemen aynı bilgilere sahip bir kartvizit isterseniz (örneğin, bir çiftin kişi bilgilerinde olduğu gibi), kartviziti içerik bölmesinde veya düzenleme modunda açın, boş bir yeri sağ tıklatın ve Kartvizitin kopyasını oluştur‘u tıklatın.

Ayrıca bkz:

Kartvizitleri oluşturma

Kartvizitleri gruplandırma

Kartvizitleri düzenleme