Kartvizitleri görüntüleme ve süzme

Rehber’i açtığınızda, Nokia Ovi Suite’te depolanan kartvizitlerinizi alfabetik olarak listelenmiş şekilde görebilirsiniz. Listedeki ilk kartvizit içerik alanında gösterilir. Kartvizitlerinizi sıralama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kartvizitleri sıralama.

Ovi Nokia Help info Kartvizitleri görüntüleme ve süzme Not:

Rehber’i sonraki açışınızda, Rehber’i kapatmadan önce en son görüntülediğiniz kartvizit içerik alanında gösterilir. Örneğin Nokia Ovi Suite’te Mesajlar’ı açar ve sonra Rehber’e dönerseniz, aynı durum geçerlidir.

 

Senkronizasyon seçeneklerinde, cihazınızla Nokia Ovi Suite arasında kartvizitlerin otomatik olarak senkronize edilip edilmeyeceğini tanımlayabilirsiniz. Senkronize edilmişlerse, tüm kartvizitlerinizi bir yerden görüntüleyebilirsiniz. Kartvizitleri senkronize etme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Kartvizitleri senkronize etme hakkında.

Ovi Nokia Help info Kartvizitleri görüntüleme ve süzme Not:

Cihazınızla Nokia Ovi Suite arasında kartvizitlerinizi senkronize ettiğinizde, cihazınızdaki kartvizitler Nokia Ovi Suite’te depolanır. Başka bir cihazdaki kartvizitleri Nokia Ovi Suite ile senkronize ederseniz, ilk cihazdaki kartvizitler de bağlı durumdaki cihazla senkronize edilir.

 

Cihazınızın kartvizitlerini görüntüleme

Cihazınızda saklanan kartvizitleri görmek için cihaz alanında bulunan Tümü seçeneğini belirleyin. Cihazın kartvizitlerini listelenmiş olarak görebilirsiniz ve listedeki ilk kartvizit açılmış olarak gösterilir.

Bağlı birden çok cihazınız varsa, diğer cihazı cihaz seçim alanından seçtiğinizde bu cihazdaki kartvizitleri listelenmiş olarak görebilirsiniz. Listedeki ilk kartvizit açılmış olarak gösterilir.

Kartvizitleri filtreleme

Öğeler alanında görünür durumda olan kartvizit listesini filtreleyerek belirli bir kartviziti bulabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Kartvizitin adını (veya soyadını), telefon numarasını ya da e-posta adresini öğeler alanının altındaki alana yazmaya başladığınızda, yazdığınız metinle eşleşen kartvizitler öğeler alanında listelenir. Kartvizitleri filtreleme alanını temizlemek için Temizle‘yi tıklatın.

Kartvizitleri görüntüleme ve süzme