Giriş sayfasındaki Müzik

Giriş sayfasındaki Müzik alanı bilgisayarınızda bulunan parçalardan bir seçimi gösterir. Bilgisayarınızdaki müzik koleksiyonundan rasgele seçilen parçaları, sanatçı adlarını ve albüm kapağını (varsa) görebilirsiniz.

Bilgisayarınızdaki ve mobil cihazınızdaki tüm parçaları görüntülemek için Müzik alanını tıklatın. Böylece, Nokia Ovi Suite’in Müzik görünümü açılır ve buradan, örneğin, Nokia cihazınızla bilgisayar arasında müzik kopyalayabilir, müzik çalabilir ve yeni müzikler keşfedip satın alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Müziğe genel bakış.

Giriş sayfasındaki Müzik