Müzik’i açma

Müzik uygulamasını açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nokia Ovi Suite Giriş’te Müzik alanını tıklatın.

  • Nokia Ovi Suite üst gezinme çubuğunda Müzik simgesini tıklatın.

  • Menüden Görünüm > Git > Müzik‘i seçin.

 

Müzik uygulaması açıldığında, öğeler alanı tüm albüm ve sanatçıları gösterir ve içerik alanı bilgisayarınızdaki müzik koleksiyonunda bulunan tüm parçaları gösterir. Hangi modu seçtiğinize bağlı olarak, parçalar sanatçı veya albüm adına göre gösterilir. İki mod arasında geçiş yapmak için öğeler alanının üstündeki düğmeleri tıklatın. Bir parçayı çift tıklatarak yürütebilirsiniz.

Müzik uygulamasını ilk açtığınızda, müzik koleksiyonunuz bilgisayarınızdaki Müziğim klasörü içindeki tüm müzikleri içerir. Bilgisayarda başka klasörlere de müzik depolarsanız, bu klasörleri izleme klasörleri olarak ekleyebilirsiniz. Bunun yapılmasıyla ilgili ayrıntılı talimatlar için, bkz. Bilgisayarınızdan müzik ekleme.

Cihazınızda depolanan müzikleri görüntülemek için, cihaz alanında Müzik kitaplığı‘nı seçin.

Ovi Nokia Help info Müziki açma Not:

Cihaz içeriğini geri yüklüyorsanız cihaz alanı, geri yükleme devam ederken herhangi bir hatalı çalışmayı engellemek için tüm Nokia Ovi Suite görünümlerinde kapatılır.

 

Müzik parçalarınızı görüntüleme konusunda daha fazla bilgi için bkz. Müziğinize göz atma.

Parçaların Nokia Ovi Suite tarafından desteklenen bir ses biçiminde olması gerektiğini unutmayın. Daha fazla bilgi için bkz. Ses dosyası biçimleri.

Müzik’i açma