Mesajları kopyalama

Cihazınızı bilgisayara bağladığınızda, cihazınızdaki mesajlar bilgisayara kopyalanır ve Tümü grubunda gösterilir. Ek olarak, seçilen mesajları cihazınızdan bilgisayara veya bilgisayardan cihazınıza kopyalayabilirsiniz.

Cihazınızdan bilgisayara mesaj kopyalamak için şunları yapın:

  1. Cihaz alanında listelenen klasörlerden herhangi birini vurgulayın. Klasörde yer alan mesajların listesini görebilirsiniz.

  2. Bir veya daha fazla mesaj seçin. Bitişik mesajları seçmek için, ilk mesajı tıklatın ve ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup son mesajı tıklatın. Bitişik olmayan mesajları seçmek için, ilk mesajı tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutup ek mesajları tıklatın.

  3. Mesajları gezinme alanında Tümü grubuna sürükleyin. Mesajlar bilgisayara kopyalanır.

 

Bilgisayardan cihazınıza mesaj kopyalamak için şunları yapın:

  1. Gezinme alanında Tümü grubunu vurgulayın. Bilgisayarınızdaki mesajların listesini görebilirsiniz.

  2. Bir veya daha fazla mesaj seçin. Bitişik mesajları seçmek için, ilk mesajı tıklatın ve ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup son mesajı tıklatın. Bitişik olmayan mesajları seçmek için, ilk mesajı tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutup ek mesajları tıklatın.

  3. Mesajları aygıt alanındaki Klasörlerim’e sürükleyin. Mesajlar aygıtınıza kopyalanır.

 

Ovi Nokia Help tip Mesajları kopyalama İpucu:

Panoya mesaj içeriği kopyalamak ve bunu bir başka metin düzenleyiciye yapıştırmak için, öğeler alanında bir mesaj seçin, sağ bölmedeki içerik alanında mesajı sağ tıklatın ve Panoya kopyala‘yı seçin.

Mesajları kopyalama