Mesajları verme

Tüm mesajları Nokia Ovi Suite’ten bir CSV dosyasına depolayabilirsiniz. Bu yöntem tüm mesajlarınızı yedeklemek için iyi bir yoldur.

Mesajları Nokia Ovi Suite’ten bir CSV dosyasına vermek için aşağıdakileri yapın:

  1. Dosya > Tüm mesajları ver‘i seçin.

  2. Üzerine yazmak için var olan bir CSV dosyasını seçin veya yeni dosya oluşturmak için Yeni‘yi seçin.

  3. Tamam‘ı tıklatın. Tüm mesajlarınız dosyaya depolanır.

 

Mesajlarınızı Nokia Ovi Suite’e geri alabilirsiniz. Ayrıntılar için Mesajları alma konusuna bakın.

Ayrıca, herhangi bir CSV dosyasını görüntülemek üzere çoğu elektronik tablo uygulamasıyla doğrudan açabilirsiniz.

 

Ayrıca bkz.

Mesajları alma

 

Mesajları verme