Mesajları silme ve geri yükleme

Bilgisayarınızdan ve cihazınızdan mesajları silebilirsiniz. Ayrıca, bilgisayarınızda depolanan mesajları geri de yükleyebilirsiniz. Bir mesajı cihazınızdan silerseniz, mesaj kalıcı olarak silinir ve geri yükleyemezsiniz.

Bilgisayardan mesajları silmek ve geri yüklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Gezinme alanında Tümü grubunu veya bir akıllı grubu vurgulayın. Tümü grubunda veya vurguladığınız akıllı grupta yer alan mesajların listesini görebilirsiniz.

 2. Mesajlarınızı gönderildikleri veya alındıkları tarihe göre düzenlenmiş şekilde görüntüleyip görüntülemediğinizi kontrol edin. Bunu yapmak için öğeler alanının üst kısmındaki düğmeleri tıklatın.

 3. Silmek istediğiniz bir veya daha fazla mesaj seçin. Bitişik mesajları seçmek için, ilk mesajı tıklayın ve SHIFT tuşunu basılı tutup son mesajı tıklayın. Bitişik olmayan mesajları seçmek için, ilk mesajı tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutup ek mesajları tıklatın.

 4. Sağ tıklatın ve Sil‘i seçin. Mesajlar Silinmiş mesajlar klasörüne taşınır.

 5. Silinmiş mesajlar klasörünü boşaltmak için, gezinme alanında klasör adını sağ tıklatın ve açılan menüden Silinmiş mesajları boşalt‘ı seçin.
  VEYA
  Silinmiş mesajlar klasöründen mesajları geri yüklemek için, klasör adını gezinme alanında vurgulayın, istenen mesajları öğeler alanında seçin, sağ tıklatın ve Geri yükle‘yi seçin.

Ovi Nokia Help tip Mesajları silme ve geri yükleme İpucu:

Mesajları öğeler alanında vurgulayıp Üst Karakter+Delete tuşuna basarak da mesajları kalıcı olarak silebilirsiniz.

Bir mesaj dizisine ait silinmiş bir mesajı geri yüklemek için, mesajı içerik alanında görüntülerken Geri yükle‘yi tıklatın.

Cihazınızdaki mesajları kalıcı olarak silmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Cihaz alanında listelenen klasörlerden herhangi birini vurgulayın. Klasörde yer alan mesajların listesini görebilirsiniz.

 2. Silmek istediğiniz bir veya daha fazla mesaj seçin. Bitişik mesajları seçmek için, ilk mesajı tıklayın ve SHIFT tuşunu basılı tutup son mesajı tıklayın. Bitişik olmayan mesajları seçmek için, ilk mesajı tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutup ek mesajları tıklatın.

 3. Sağ tıklatın ve Sil‘i seçin. Mesaj cihazınızdan kalıcı olarak silinir ve geri yükleyemezsiniz.

Mesajları silme ve geri yükleme