Akıllı grubu yeniden adlandırma

Bir akıllı grubu yeniden adlandırmak için aşağıdakileri yapın:

  1. Tümü altında görüntülenen akıllı gruplardan herhangi birini vurgulayın.

  2. Akıllı grup adını tıklatın.

  3. Akıllı grup için yeni bir ad yazın.

  4. Enter’a basın.

 

Ayrıca bkz:

Akıllı grubu düzenleme

Akıllı grubu yeniden adlandırma