Akıllı grubu düzenleme

Bir akıllı grubu düzenlemek için aşağıdakileri yapın:

  1. Tümü altında görüntülenen akıllı gruplardan herhangi birini vurgulayın.

  2. Düzenle > Akıllı grubu düzenle‘yi seçin. “Akıllı grubu düzenle” iletişim kutusu açılır.

  3. Akıllı grup adını veya akıllı gruba uygulanan kuralları düzenleyin.

  4. İletişim kutusunu kapatmak için Kaydet‘i tıklatın.

 

Ayrıca bkz:

Akıllı grubu kopyalama

Akıllı grubu silme

Akıllı grubu düzenleme