Mesajları görüntüleme

Bilgisayarda veya cihazınızda depolanan mesajları görüntülerken, öğeler alanındaki mesaj listesini görüntüleyerek mesajlara hızlı bir şekilde genel olarak bakabilirsiniz. Öğeler alanında, her bir mesajın ilk sözcüklerini görebilirsiniz. Öğeler alanında bir mesajı vurguladığınızda, tüm mesaj metnini içerik alanında görebilirsiniz.

Bilgisayarınızda depolanan mesajları görüntülemek için, “Tümü” grubunu gezinme alanında vurgulayın. Ardından, bilgisayarınızdaki tüm mesajların listesini görebilirsiniz. Ayrıca, yalnızca seçilen akıllı gruba ait mesajları görüntülemek için Tümü grubunun altındaki akıllı gruplardan herhangi birini tıklatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Akıllı gruplar hakkında.

Bilgisayarınızda depolanan mesajları aşağıdaki şekilde görüntüleyebilirsiniz:

  • Mesajın gönderildiği veya alındığı tarihe göre düzenlenmiş olarak.

  • Mesajın göndericisinin veya alıcısının kartvizitine göre düzenlenmiş olarak.

 

İki mod arasında geçiş yapmak için öğeler alanının üstündeki düğmeleri tıklatın.

Cihaz bilgisayara bağlandığında mesajları cihazınızdan görüntülemek için, Mesajlar görünümünün cihaz alanında herhangi bir mesaj klasörünü, örneğin Gelen Kutusu, Gönderilmiş veya Taslaklar’dan (klasör isimleri değişir) birini vurgulayın. Ardından, seçilen klasörde yer alan mesajların listesini görebilirsiniz.

Mesaj dizilerini görüntüleme

Belirli bir kartvizite gönderdiğiniz veya belirli bir kartvizitten aldığınız tüm mesajları bir mesaj dizisi içinde görüntüleyebilirsiniz. Bir mesaj dizisini görüntülemek için istenen mesajı öğeler alanında vurguladığınızda, söz konusu kartvizite ilişkin tüm mesaj dizisi içerik alanında gösterilir. Mesaj dizisi, en son mesaj listenin en üstünde olacak şekilde kronolojik sırada gösterilir.

 

Ayrıca bkz.

Mesajları süzme

Mesajları kopyalama

Mesajları silme ve geri yükleme

Mesajları görüntüleme