Fotoğraflara genel bakış

Fotoğraflar’da aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  • Cihazınızda ve Nokia Ovi Suite’teki fotoğraf kitaplığınızda depolanan fotoğrafları ve videoları görüntüleyin.

  • Cihazınızla fotoğraf kitaplığınız arasında fotoğraf ve video kopyalayın.

  • Bir bilgisayar klasöründen fotoğraf kitaplığınıza fotoğraf ve video ekleyin.

  • Fotoğraflarınızı ve videolarınızı oluşturduğunuz albümler içinde düzenli tutun.

 

Fotoğraflar ile bilgisayarda fotoğraf kitaplığı bulundurabilir ve Nokia cihazlarındaki fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilirsiniz. Cihaz alanı halen hangi cihazların bağlı olduğunu, görüntüleme için o sırada hangisinin seçili olduğunu ve devam eden etkinliklerin durumunu gösterir.

Nokia Ovi Suite, .jpg ve .jpeg biçimli resim dosyalarını ve .mp4, .3gp, .3gpp, .avi, .wmv ve .mpe biçimli video dosyalarını destekler. Bu video kapsayıcı uzantılarından bazılarının, Nokia Ovi Suite tarafından desteklenmeyen video biçimleri içerebileceğini unutmayın.

Ovi Nokia Help info Fotoğraflara genel bakış Not:

Bazı cihaz modelleri Nokia Ovi Suite’nin tüm özelliklerini desteklemez. Bu nedenle bu yardımda açıklanan bazı özellikler kullandığınız cihaz modeli için mevcut olmayabilir.

 

Ayrıca bkz:

Fotoğrafları açma

Görünüm modları

Fotoğraf veya video seçeneklerini değiştirme

Fotoğraflara genel bakış