Albümleri yönetme

Albümlerinizi aşağıdaki şekilde yönetebilirsiniz:

 • Albümleri yeniden adlandırma

 • Bir albümden diğerine fotoğraf veya video kopyalama

 • Bir albümden fotoğrafları veya videoları kaldırma

 • Albümleri silme

 

Ovi Nokia Help info Albümleri yönetme Not:

Albümlerin tüm cihaz modellerinde kullanılamayacağını unutmayın.

 

Bir albümü yeniden adlandırmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Gezinme veya cihaz alanında bir albüm adını vurgulayın.

 2. Sağ tıklatın ve Yeniden Adlandır‘ı seçin.

 3. Albüm için yeni bir ad yazın.

 4. Enter’a basın.

 

Bir albümden diğerine fotoğraf veya video kopyalamak için şunları yapın:

 1. Gezinme veya cihaz alanında, kopyalamak istediğiniz dosyaların bulunduğu albümün adını vurgulayın.

 2. İçerik alanında, istediğiniz fotoğrafları ve videoları vurgulayın.

 3. Dosyaları kopyalamak istediğiniz albüme sürükleyin.

 

Bir albümden fotoğraf veya video kaldırmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Gezinme veya cihaz alanında, fotoğraf veya video kaldırmak istediğiniz albümün adını vurgulayın.

 2. İçerik alanında, istediğiniz dosyayı vurgulayın.

 3. Sağ tıklatın ve Albümden kaldır‘ı seçin. Kaldırmayı onaylayın. Resim veya video albümden kaldırılır, ancak “Tümü” grubunda kalır.

 

Bir albümü silmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Gezinme veya cihaz alanında bir albüm adını vurgulayın.

 2. Sağ tıklatın ve Sil‘i seçin. Silmeyi onaylayın. Albüm silinir, ancak albüme ait fotoğraflar veya videolar “Tümü” grubunda kalır.

Albümleri yönetme