Kablo bağlantısı sorunlarını giderme

Cihazınızı USB kablosu üzerinden bağlayamazsanız aşağıdakileri yapın:

  • Kablonun düzgün olarak takıldığını ve cihazınızda Nokia Ovi Suite (veya PC Suite) USB modunu seçtiğinizi kontrol edin.  Bunu yapmak için Ayarlar > Bağlanırlık veya Bağlantı‘ya gidin (cihazınızda hangi terim kullanılıyorsa) ve USB kablosu altında Nokia Ovi Suite (veya PC Suite) USB modunun seçili olup olmadığına bakın.

  • Kabloyu cihazınızdan çıkarıp tekrar takın. Cihazınız hala algılanmadıysa kabloyu çıkarın, cihazınızı ve bilgisayarınızı kapatıp açın ve tekrar deneyin.

  • Orijinal bir Nokia kablosu ve cihazınız için doğru kablo türü kullandığınızı kontrol edin. Desteklenen USB kablosu tipleri hakkında bilgi edinmek için bkz. Sistem gereksinimleri.

 

USB modu seçme hakkında daha fazla bilgi için cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Kablo bağlantısı sorunlarını giderme