Bluetooth bağlantısı sorunlarını giderme

Bluetooth seçilemiyor

Bluetooth bağlantısı kullanma seçeneği devre dışı bırakılabilir. Bu durum söz konusuysa, nedeni aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Bilgisayarınızda uygun Bluetooth donanımı veya yazılımı yüklü değildir. Bilgisayarınızda hangi Bluetooth yığını sürümlerinin yüklü olduğunu kontrol etmek için, Yardım > Nokia Ovi Suite Hakkında > Sistem bilgileri‘ni tıklatın. Nokia Ovi Suite tarafından desteklenen Bluetooth yazılım sürümlerinin listesi için, bkz. Sistem gereksinimleri.

  • Bilgisayarınızdaki Bluetooth yazılımı devre dışı bırakıldı.

  • Bilgisayarınızdaki Bluetooth radyo devre dışı bırakıldı.

 

Bunları kontrol edip gerekli düzeltmeleri yapın ve cihazınızı Bluetooth üzerinden bağlamayı tekrar deneyin.

Mobil cihazınız bulunamadı

Mobil cihazınız bulunan Bluetooth cihazları listesinde görünmüyorsa, nedeni aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Cihazınızın Bluetooth ayarlarında Bluetooth’u açmadınız.

  • Cihazınızı diğer Bluetooth cihazlarına görünür yapmadınız.

 

Cihazınızın Bluetooth ayarlarını düzenlemek için, Ayarlar > Bağlanırlık veya Bağlantı‘ya (cihazınızda hangi terim kullanılıyorsa) gidin. Bluetooth’u açın ve cihazınızı diğer Bluetooth cihazlarına görünür yapın. Sonra da Yeniden ara‘yı tıklatın.

 

Bluetooth bağlantısı sorunlarını giderme