อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

เพื่อให้สามารถใช้งาน Nokia Ovi Suite ได้อย่างเต็มที่ คุณต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณแล้ว โดยคุณจะเห็นรูปของอุปกรณ์แสดงอยู่ในพื้นที่อุปกรณ์ทางมุมซ้ายด้านล่างของ Nokia Ovi Suite ในพื้นที่อุปกรณ์จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ:

  • ชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

  • ไอคอนสำหรับการเชื่อมต่อสาย USB หรือการเชื่อมต่อทางบลูทูธ ขึ้นอยู่กับประเภทของการเชื่อมต่อที่คุณกำลังใช้งาน โปรดทราบว่าหากคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อสาย USB และได้เลือกโหมดการถ่ายโอนสื่อเพื่อถ่ายโอนไฟล์เพลงที่มีการป้องกันด้วย DRM ไอคอนของปุ่มจะเป็นตัวระบุโหมดการถ่ายโอนสื่อ นอกเหนือจากไอคอนมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อสาย USB

  • ในหน้าจอแรกจะมีปุ่มสำหรับการกำหนดตัวเลือกการซิงค์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ หรือสำหรับการซิงค์เนื้อหาตามตัวเลือกการซิงค์ในปัจจุบันของคุณ

  • ในหน้าจอรายชื่อ การรับส่งข้อความ หรือภาพถ่าย จะมีปุ่มสำหรับการซิงค์เนื้อหาของหน้าจอระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ และข้อมูลว่าหน้าจอนั้นเป็นหน้าจอที่เป็นปัจจุบันหรือไม่

 

ไม่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

หากคุณไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Nokia Ovi Suite พื้นที่อุปกรณ์จะว่างเปล่า ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเัป็นครั้งแรก ให้คลิกที่ข้อความ เชื่อมต่ออุปกรณ์ ในพื้นที่อุปกรณ์ที่ว่างอยู่ แล้วเลือก เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ ระบบจะแสดงคำแนะนำขั้นตอนง่าย ๆ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Nokia Ovi Suite สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ภาพรวมของการเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหลายเครื่อง

หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Nokia Ovi Suite หลายเครื่องพร้อมกัน อุปกรณ์ดังกล่าวทั้งหมดจะแสดงอยู่ในพื้นที่อุปกรณ์ และคุณสามารถสลับไปยังอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้งานได้ โดยคลิกที่รูปของอุปกรณ์ที่ต้องการในพื้นที่อุปกรณ์ โปรดทราบว่าคุณจะไม่สามารถสลับไปใช้อุปกรณ์อื่นได้ หากกำลังซิงค์เนื้อหาอยู่ หรือหากกำลังคัดลอกไฟล์ระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้

 

ดูเพิ่มเติมที่:

ภาพรวมของ Nokia Ovi Suite

ภาพรวมของหน้าแรก

การแก้ไขตัวเลือกของอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ