รูปแบบไฟล์เสียง

Nokia Ovi Suite สนับสนุนไฟล์เสียงในรูปแบบดังแสดงข้างล่างนี้ คุณสามารถเล่นและถ่ายโอนไฟล์เพลงระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเหล่านี้

 

Ovi Nokia Help info รูปแบบไฟล์เสียง หมายเหตุ:

แอปพลิเคชันเพลงบางแอปพลิเคชันจะใช้ไฟล์นามสกุล mp3 สำหรับแทร็กเพลงที่เข้ารหัสแบบ MPEG Layer 2 Nokia ไม่สนับสนุน MPEG Layer 2 ดังนั้นจึงไม่สามารถเล่นแทร็กเพลงเหล่านี้ได้

รูปแบบไฟล์เสียง