ภาพรวมของเพลง

ด้วยบริการเพลงใน Nokia Ovi Suite คุณจะสามารถคัดลอกเพลงระหว่างอุปกรณ์ Nokia ของคุณกับคอมพิวเตอร์ เ่ล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และค้นหาและซื้อเพลงใหม่ๆ

นอกจากจะสามารถดูคอลเลคชันเพลงในคอมพิวเตอร์แล้ว คุณยังสามารถดูคอลเลคชันเพลงในโทรศัพท์มือถือของคุณที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ได้ด้วย พื้นที่อุปกรณ์จะแสดงอุปกรณ์ต่างๆ ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ และสถานะของกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่

Ovi Nokia Help info ภาพรวมของเพลง หมายเหตุ:

อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่สนับสนุนคุณลักษณะทั้งหมดของ Nokia Ovi Suite ดังนั้้น คุณลักษณะบางรายการที่อธิบายในวิธีใช้นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้สำหรับอุปกรณ์รุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่

 

ดูเพิ่มเติมที่:

การเปิดเพลง

การเรียกดูเพลงของคุณ

รูปแบบไฟล์เสียง

การป้องกันการคัดลอกและใบอนุญาต DRM

 

ภาพรวมของเพลง