การป้องกันการคัดลอกและใบอนุญาต DRM

คุณต้องมีใบอนุญาต ในการเล่นแทร็กเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอกในคอลเลคชันเพลงของคุณ หรือในการถ่ายโอนแทร็กเพลงลงในโทรศัพท์มือถือของคุณ หากแทร็กเพลงไม่มีใบอนุญาต คุณต้องเชื่อมต่อออนไลน์เพื่อดาวน์โหลดหรือซื้อใบอนุญาตจากเพลง Ovi

เพลง Ovi สนับสนุนเฉพาะใบอนุญาต DRM (ระบบจัดการลิขสิทธิ์แบบดิจิตอล) ในรูปแบบ Windows Media (WM DRM) เท่านั้น ใบอนุญาต DRM ควบคุมการใช้งานเนื้อหารูปแบบดิจิตอล

Ovi Nokia Help info การป้องกันการคัดลอกและใบอนุญาต DRM หมายเหตุ:

คอมพิวเตอร์ของคุณต้องได้รับอนุญาตให้เล่นหรือถ่ายโอนเนื้อหาที่มีการป้องกันการคัดลอก โดยปรกติ ขั้นตอนนี้จะดำเนินการไว้ให้เรียบร้อยแ่ล้ว หากคุณซื้อหรือเล่นเนื้อหาที่มีการป้องกันการคัดลอกด้วย Nokia Ovi Player หรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ บางรายการ

 

เมื่อคุณถ่ายโอนแทร็กเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอกจากคอมพิวเตอร์ลงในโทรศัพท์มือถือของคุณ ระบบจะสร้างใบอนุญาตในการถ่ายโอนเพื่อเล่นแทร็กเพลงบนโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบนคอมพิวเตอร์ หรือดาวน์โหลดใบอนุญาตจากร้านค้าเพลงที่คุณซื้อแทร็กเพลงนั้น จากนั้นใบอนุญาตนี้จะถูกถ่ายโอนไปพร้อมกับแทร็กเพลงนั้น ในบางแทร็กจะมีสิทธิในการถ่ายโอนได้จำกัดจำนวนครั้ง หากแทร็กใดไม่มีสิทธิในการถ่ายโอนเหลืออยู่ คุณต้องขอรับใบอนุญาตใหม่จากทางร้านค้าเพลงก่อนที่จะทำการถ่ายโอนแทร็กเพลงลงในโทรศัพท์มือถือของคุณ

Ovi Nokia Help info การป้องกันการคัดลอกและใบอนุญาต DRM หมายเหตุ:

เมื่อคุณคัดลอกเพลงระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนำให้คุณใช้การเชื่อมต่อด้วยสาย USB และใช้งานโหมด Nokia Ovi Suite หรือ PC Suite หากอุปกรณ์ของคุณเลือกโหมดให้โดยอัตโนมัติตามรุ่นของอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ หรือคุณอาจต้องเลือกโหมดการถ่ายโอนสื่อ จากนั้นใบอนุญาต DRM ที่ต้องใช้ในการเล่นแทร็กเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอกจะถูกถ่ายโอนไปพร้อมกับแทร็กนั้นๆ ด้วย การถ่ายโอนเพลงผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธจะทำได้ช้ากว่า และไม่ได้ถ่ายโอนใบอนุญาต DRM สำหรับแทร็กเพลงของคุณ ในกรณีนี้ ต้องมีการตรวจสอบใบอนุญาต DRM ผ่านเครือข่ายเคลื่อนที่ในครั้งถัดไปที่คุณเล่นแทร็กเพลงในอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณพบปัญหาในการเล่นแทร็กเพลง อาจเกิดจากใบอนุญาต DRM สูญหายไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การกู้คืนข้อมูลใบอนุุญาตเล่นเพลงหลังจากการอัพเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของคุณ

 

ดูเพิ่มเติมที่:

การดาวน์โหลดเพลงออนไลน์

การป้องกันการคัดลอกและใบอนุญาต DRM