การกรองเพลง

ในขณะดูเพลงที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถกรองศิลปินหรืออัลบั้มที่แสดงอยู่ในพื้นที่รายการในขณะนั้นได้ เพื่อค้นหาเพลงที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย คลิกปุ่มที่อยู่ด้านบนสุดของพื้นที่รายการเพื่อสลับระหว่างโหมดศิลปินและโหมดอัลบั้ม ศิลปินหรืออัลบั้มที่มีข้อความที่ใช้เป็นตัวกรองจะแสดงไว้ในพื้นที่รายการ

ในการกรองศิลปินหรืออัลบั้ม ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. ในการกรองเพลงทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก คลังเพลง ในพื้นที่นำทาง
  หรือ
  หากต้องการกรองเฉพาะเพลงที่เพิ่มลงใน Nokia Ovi Suite ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้เลือกกลุ่มอัจฉริยะ เพิ่งเพิ่มเร็วๆ นี้ในพื้นที่นำทาง
  หรือ
  ในการกรองเพลงบนอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก คลังเพลง ในพื้นที่อุปกรณ์

 2. เริ่มพิมพ์ชื่อศิลปิน (ชื่อหรือนามสกุล) หรือชื่ออัลบั้มในช่องด้านล่างพื้นที่รายการ การกรองจะเริ่มต้นขึ้นทันทีและคุณจะเห็นรายการของศิลปินหรืออัลบั้มที่ตรงกับข้อความที่คุณพิมพ์ในพื้นที่รายการ

 3. ในการล้างช่องตัวกรอง คลิก ล้าง

 

Ovi Nokia Help info การกรองเพลง หมายเหตุ:

หากไม่มีชื่อศิลปินหรืออัลบั้มที่ตรงกับข้อความตัวกรองที่คุณพิมพ์ลงไป พื้นที่รายการจะว่างเปล่า

การกรองเพลง