การแก้ไขปัญหาการเรียกดูและการคัดลอกเพลง

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่าอ่านแทร็กจากอุปกรณ์ของคุณไม่สำเร็จ หรือคัดลอกแทร็กไปยังอุปกรณ์ของคุณไม่สำเร็จ สาเหตุอาจเกิดจากการติดตั้งไดรเวอร์ WPD ไม่สำเร็จสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณคือ Windows 7

คุณควรสามารถดูอุปกรณ์ของคุณได้จาก My Computer ใน Windows Explorer แล้วเรียกดูเนื้อหาของอุปกรณ์ หากไม่สามารถทำได้ คุณต้องถอนการติดตั้งไดรเวอร์ WPD

ในการตรวจสอบการติดตั้งไดรเวอร์ WPD ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB (คุณไม่จำเป็นต้องเปิดทำงาน Nokia Ovi Suite)

  2. บนเดสก์ท็อป ให้คลิกขวาบน My Computer แล้วเลือก Manage จากเมนู

  3. จาก System Tools ให้เลือก Device Manager

  4. ที่ส่วนตัว “Portable Devices” คุณควรเห็นอุปกรณ์ปรากฏอยู่และหายไปเมื่อคุณเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อสาย ถ้าคุณดับเบิลคลิกบนอุปกรณ์ หน้าต่างคุณสมบัติควรจะปรากฎขึ้น

  5. หากอุปกรณ์มีกากบาทสีแดงอยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์ ให้คลิกขวาที่อุปกรณ์นั้น แล้วเลือก Uninstall หลังจากที่ถอนการติดตั้งไดรเวอร์แล้ว ให้ตัดการเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง

 

ในตอนนี้ คุณควรสามารถดูอุปกรณ์ของคุณใน Windows Explorer และเรียกดูเนื้อหาของอุปกรณ์ได้

การแก้ไขปัญหาการเรียกดูและการคัดลอกเพลง