การเล่นเพลง

ด้วยบริการเพลง คุณสามารถเล่นแทร็กเพลงจากคอลเลคชันเพลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเล่นแทร็กเพลงตามศิลปินที่เลือกหรือตามอัลบั้มที่เลือก หรือตามรายการที่จะเล่นที่คุณสร้างขึ้นก็ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแทร็คเพลงในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูที่ การเรียกดูเพลงของคุณ

ในการเล่นเพลงจากคอลเลคชันเพลงของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เลือก คลังเพลง ในพื้นที่นำทาง พื้นที่รายการจะแสดงศิลปินหรืออัลบั้มทั้งหมดในคอลเลคชันเพลงของคุณ

  2. คลิกปุ่มที่อยู่ด้านบนสุดของพื้นที่รายการเพื่อสลับระหว่างโหมดศิลปินและโหมดอัลบั้ม

  3. ในการเล่นแทร็กเพลงแบบเจาะจงศิลปินหรืออัลบั้มที่เลือก ให้เลือกชื่อศิลปินหรืออัลบั้มที่ต้องการในพื้นที่รายการ

  4. ในพื้นที่เนื้อหา ให้ดับเบิลคลิกแทร็กเพลงเพื่อเริ่มเล่น เมื่อเล่นแทร็กเพลงที่เลือกไว้เสร็จแล้ว ระบบจะเล่นแทร็กเพลงถัดไปที่อยู่ในพื้นที่เนื้อหา

 

Ovi Nokia Help tip การเล่นเพลง เคล็ดลับ:

คุณสามารถเล่นรายการที่จะเล่นในคอลเลคชันเพลงของคุณได้ด้วย ในการทำดังกล่าว ให้คลิกชื่อของรายการที่จะเล่นที่ต้องการในพื้นที่นำทาง แทร็กเพลงที่อยู่ในรายการที่จะเล่นแสดงในพื้นที่เนื้อหา ให้ดับเบิลคลิกแทร็กเพลงเพื่อเริ่มเล่นรายการที่จะเล่น

 

การเล่นสลับเพลง

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การรับฟังที่สดใหม่ คุณสามารถเล่นสลับเพลงได้ ซึ่งหมายถึงโปรแกรมจะเล่นสลับเพลงแบบสุ่มเลือกลำดับ เมื่อกำลังเล่นเพลง ให้เลือก แก้ไข > เล่นสลับ เพื่อเปิดการเล่นสลับเพลง ตั้งแต่แทร็กถัดไป คุณจะได้รับฟังแทร็กเพลงแบบสุ่มเลือกลำดับ คุณสามารถเลือกเล่นสลับเฉพาะอัลบั้มเดียว หรือเลือก คลังเพลง หากคุณต้องการสลับเล่นเพลงทั้งหมดของคุณ

การควบคุมการเล่น

ในการใช้งานตัวควบคุมการเล่น (เช่น การปรับระดับเสียงในการเล่น และข้ามไปที่แทร็กเพลงก่อนหน้าหรือแทร็กเพลงถัดไป) ให้ใช้ปุ่มต่างๆ ในพื้นที่โปรแกรมเล่นที่อยู่ตรงมุมขวาล่างของ Nokia Ovi Suite ระบบจะแสดงเวลาในการเล่นด้วย เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาของแทร็กเพลง เวลาที่เล่นไปแล้ว และจำนวนเวลาที่เหลืออยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การควบคุมการเล่น

Ovi Nokia Help tip การเล่นเพลง เคล็ดลับ:

ในระหว่างการเล่นเพลง คุณสามารถดับเบิลคลิกภาพอัลบั้มในพื้นที่โปรแกรมเล่นได้ นี่จะเป็นการแสดงเนื้อหาของคอลเลคชันเพลงของคุณในโหมดอัลบั้มด้วยแทร็กเพลงที่ไฮไลต์อยู่ในขณะนี้

Ovi Nokia Help info การเล่นเพลง หมายเหตุ:

หากคุณเริ่มเล่นวิดีโอในขณะที่กำลังฟังเพลง การเล่นเพลงจะหยุดโดยอัตโนมัติ

หากคุณพบปัญหาในการเล่นแทร็กเพลง อาจเกิดจากใบอนุญาต DRM สูญหายไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกู้คืนข้อมูลใบอนุญาตเล่นเพลงหลังจากการอัพเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของคุณ

การเล่นเพลง