การเพิ่มเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการเพิ่มเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณมีตัวเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • คุณสามารถเพิ่มแทร็กหรือโฟลเดอร์ที่ต้องการจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์การเฝ้าดูซึ่ง Nokia Ovi Suite จะทำการสแกนแทร็กใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และจะเพิ่มลงในคอลเลคชันเพลงของคุณโดยอัตโนมัติ โฟลเดอร์เหล่านี้จะอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่สามารถอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือไดรฟ์เครือข่ายได้ โฟลเดอร์เพลงของฉันในคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกรวมไว้ในรายการของโฟลเดอร์การเฝ้าดูโดยอัตโนมัติ ระบบจะทำการสแกนเมื่อ Nokia Ovi Suite กำลังทำงานอยู่เท่านั้น

 

ในการเพิ่มแทร็กเพลงหรือโฟลเดอร์ลงในคอลเลคชันเพลงของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เลือก ไฟล์ > เพิ่มไฟล์ลงในคอลเลคชัน หรือ ไฟล์ > เพิ่มโฟลเดอร์ลงในคอลเลคชัน

  2. เรียกดูแทร็กเพลงหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในคอลเลคชันเพลงของคุณ

  3. คลิก ตกลง

 

ในการเพิ่มหรือลบโฟลเดอร์การเฝ้าดูในคอลเลคชันเพลงของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เลือก ไฟล์ > เพิ่มโฟลเดอร์การเฝ้าดู

  2. เลือกโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่จัดเก็บเพลงของคุณอยู่ ถ้าจำเป็น ให้ยกเลิกการเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บเพลงที่คุณไม่ต้องการเพิ่มใน Nokia Ovi Suite คลิก เพิ่มโฟลเดอร์ เพื่อเพิ่มโฟลเดอร์เพลงที่ยังไม่มีอยู่ในรายชื่อ

  3. คลิก ตกลง

 

Ovi Nokia Help tip การเพิ่มเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เคล็ดลับ:

คุณสามารถดูและแก้ไขโฟลเดอร์การเฝ้าดูได้ใน เครื่องมือ > ตัวเลือก > เพลง

 

ดูเพิ่มเติมที่:

รูปแบบไฟล์เสียง

การลบเพลง

การเพิ่มเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ