การดูและการสร้างรายการที่จะเล่น

การดูเนื้อหาของรายการที่จะเล่น

คุณสามารถดูรายการที่จะเล่นของคุณทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่นำทาง หมายเลขที่ปรากฏขึ้นถัดจากชื่อของรายการที่จะเล่นจะระบุว่ามีจำนวนแทร็กเพลงอยู่เท่าใดในรายการที่จะเล่น

ในการดูเนื้อหาของรายการที่จะเล่น ให้คลิกที่ชื่อของรายการที่จะเล่นในพื้นที่นำทาง จากนั้นคุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่จะเล่นต่อไปนี้:

 • ข้อมูลสรุปของรายการที่จะเล่น (จำนวนแทร็กเพลง ความยาวทั้งหมดของแทร็กเพลง ขนาดของรายการที่จะเล่น)

 • ชื่อของแทร็กเพลง ศิลปิน และอัลบั้มสำหรับแทร็กเพลงทั้งหมดที่อยู่ในรายการที่จะเล่น

 • ความยาวของแทร็คเพลงแต่ละแทร็ค

 

ในการสร้างรายการที่จะเล่น ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. ในพื้นที่นำทาง ให้คลิก คลังเพลง พื้นที่รายการจะแสดงอัลบั้มหรือศิลปินทั้งหมด และพื้นที่เนื้อหาจะแสดงแทร็กเพลงทั้งหมดจากคอลเลคชันเพลงในคอมพิวเตอร์

 2. คลิกปุ่ม ศิลปิน หรือ อัลบั้ม ที่ตรงด้านบนของพื้นที่รายการ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการรวมแทร็กทั้งหมดของศิลปินหรืออัลบั้มที่กำหนดในรายการที่จะเล่นหรือไม่ ไฮไลต์ชื่อศิลปินหรืออัลบั้มที่ต้องการในพื้นที่รายการ
  หรือ
  ในพื้นที่เนื้อหา ให้ไฮไลต์แทร็กเพลงที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในรายการที่จะเล่นใหม่นั้น

 3. ลากรายการที่ไฮไลต์ไว้ไปบนปุ่ม สร้างรายการที่จะเล่น ในพื้นที่นำทาง วิธีนี้จะสร้างรายการที่จะเล่นด้วยชื่อเริ่มต้น

 4. ป้อนชื่อสำหรับรายการที่จะเล่น

 5. กด Enter เพื่อยืนยันชื่อของรายการที่จะเล่นใหม่

 

Ovi Nokia Help tip การดูและการสร้างรายการที่จะเล่น เคล็ดลับ:

เมื่อสร้างรายการที่จะเล่น คุณสามารถคลิกขวาแทร็กที่ไฮไลต์ไว้ แล้วเลือก เพิ่มในรายการที่จะเล่น > รายการที่จะเล่นใหม่ หรือรายการที่จะเล่นที่มีอยู่

หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อรายการที่จะเล่นในภายหลัง ให้ไฮไลต์ชื่อของรายการที่จะเล่น แล้วเลือก แก้ไข > เปลี่ยนชื่อ

 

ดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรายการที่จะเล่นของคุณเพิ่มเติมได้ที่ การจัดการรายการที่จะเล่น ดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิีธีการคัดลอกเพลงไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ ได้ที่ การคัดลอกเพลงไปยังอุปกรณ์

ดูเพิ่มเติมที่:

การเรียกดูเพลงของคุณ

การดูและการสร้างรายการที่จะเล่น