การจัดการรายการที่จะเล่น

คุณสามารถแก้ไขรายการที่จะเล่นของคุณได้ดังต่อไปนี้:

 • เพิ่มแทร็กลงในรายการที่จะเล่น

 • ลบแทร็กออกจากรายการที่จะเล่น

 • จัดเรียงแทร็กเพลงใหม่ในรายการที่จะเล่น

 • ลบรายการที่จะเล่น

 

ในการเพิ่มแทร็ก ศิลปิน หรืออัลบั้มลงในรายการที่จะเล่น ให้ทำวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • ลากแทร็กเพลง ศิลปิน หรืออัลบั้มไปไว้ในรายการที่จะเล่นในพื้นที่นำทาง

 • คลิกขวาแทร็กเพลงที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการที่จะเล่น เลือก เพิ่มลงในรายการที่จะเล่น แล้วเลือกชื่อของรายการที่จะเล่นที่คุณต้องการเพิ่มแทร็กเพลง

 

ในการลบแทร็กเพลงออกจากรายการที่จะเล่น ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. คลิกชื่อรายการที่จะเล่นในพื้นที่นำทาง แทร็กเพลงที่อยู่ในรายการที่จะเล่นจะแสดงในพื้นที่เนื้อหา

 2. ไฮไลต์แทร็ึกเพลงหนึ่งแทร็กขึ้นไปที่คุณต้องการลบออกจากรายการที่จะเล่น

 3. เลือก แก้ไข > ลบออกจากรายการที่จะเล่นนี้

 4. ยืนยันการลบ โปรดทราบว่าไฟล์เพลงจะไม่ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์

 

ในการเปลี่ยนลำดับของแทร็กเพลงในรายการที่จะเล่น ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. คลิกชื่อรายการที่จะเล่นในพื้นที่นำทาง แทร็กเพลงที่อยู่ในรายการที่จะเล่นจะแสดงในพื้นที่เนื้อหา

 2. ลากแทร็กเพลงตั้งแต่หนึ่งแทร็กขึ้นไปไปไว้ในตำแหน่งใหม่ในรายการ

 

ในการลบรายการที่จะเล่น ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. ไฮไลต์ชื่อรายการที่จะเล่นในพื้นที่นำทาง แล้วเลือก แก้ไข > ลบ

 2. ยืนยันการลบ แทร็กเพลงจะไม่ถูกลบออกจากคอลเลคชันเพลงของคุณ

 

Ovi Nokia Help info การจัดการรายการที่จะเล่น หมายเหตุ:

คุณไม่สามารถแก้ไขรายการที่จะเล่นในอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การคัดลอกเพลงไปยังอุปกรณ์

 

ดูเพิ่มเติมที่:

การดูและการสร้างรายการที่จะเล่น

การเพิ่มเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การจัดการรายการที่จะเล่น